Thư viện Ielts

PRACTICE FIRST

Đối với 1 bài thi có tính ứng dụng cao như IELTS, nơi học sinh...

Group Project

Group project trong mỗi khoá học là phương pháp IELTSITY sử dụng để đem lại...

Luyện Speaking Chủ Động Theo Phương Pháp Ghi Âm

Với sĩ số lớp học dao động 10-15 học viên thì 2-2.5 tiếng/buổi (trung bình...

NÊN HỌC IELTS ACADEMIC HAY IELTS GENERAL TRAINING?

Một kỳ thi IELTS có 2 module là IELTS Academic và IELTS General Training. Điều...