Describe a person you know who is very intelligent – Speaking part 2

Ở đề bài này, hãy cũng team IELTSITY chúng mình mô tả một người thông minh mà bạn biết nhé!

Describe a person you know who is very intelligent

Topic: Describe a person you know who you think is very intelligent

CUE CARD: You should say:

 • Who this person is
 • How you know this person
 • Why you think this person is very intelligent
 • And explain how you feel about this person

Câu trả lời mẫu:

Allow me to tell you about Thuc Anh, a remarkable individual I befriended during our time at university. Our paths crossed when we were placed in the same class due to our immediate admission into the institution. Thuc Anh’s entrance was marked by her impressive achievement as the third-place scorer in the national English examination, immediately earning my admiration for her proficiency in the language.

As we collaborated on various projects for our club and academic courses, I came to recognize Thuc Anh’s exceptional intellect. Her ability to generate ingenious ideas and effectively lead our team to success was awe-inspiring, to say the least. Despite her remarkable intelligence, she approached every task with humility, dedicating herself wholeheartedly to each endeavor, regardless of her preferences or dislikes.

Through our friendship, I’ve learned invaluable lessons, not only regarding English proficiency but also in having the right attitude when confronted with challenges. Thuc Anh’s example has taught me the importance of perseverance and humility, reminding me never to underestimate the complexity of any task, no matter how proficient or experienced I may be.

Bản dịch: 

Cho phép tôi kể với bạn về Thục Anh, một cá nhân đáng chú ý mà tôi đã kết bạn trong thời gian chúng tôi học đại học. Con đường của chúng tôi đã giao nhau khi chúng tôi được xếp vào cùng một lớp do chúng tôi được nhận vào trường ngay lập tức. Buổi nhập học của Thục Anh được đánh dấu bằng thành tích ấn tượng khi cô đứng thứ 3 kỳ thi tiếng Anh quốc gia, ngay lập tức khiến tôi phải khâm phục về khả năng sử dụng ngôn ngữ thành thạo của cô.
Khi chúng tôi hợp tác trong nhiều dự án khác nhau cho câu lạc bộ và các khóa học, tôi dần nhận ra trí tuệ đặc biệt của Thục Anh. Ít nhất phải nói rằng khả năng của cô ấy trong việc tạo ra những ý tưởng khéo léo và dẫn dắt nhóm của chúng tôi đến thành công một cách hiệu quả là điều đáng kinh ngạc. Mặc dù có trí thông minh vượt trội nhưng cô vẫn tiếp cận mọi nhiệm vụ một cách khiêm tốn, hết lòng cống hiến hết mình cho từng nỗ lực, bất kể sở thích hay không thích.
Thông qua tình bạn của chúng ta, tôi đã học được những bài học vô giá, không chỉ về trình độ tiếng Anh mà còn về thái độ đúng đắn khi đối mặt với thử thách. Tấm gương của Thục Anh đã dạy tôi tầm quan trọng của sự kiên trì và khiêm tốn, nhắc nhở tôi đừng bao giờ đánh giá thấp sự phức tạp của bất kỳ nhiệm vụ nào, dù tôi có thành thạo hay có kinh nghiệm đến đâu.

Các cụm từ được sử dụng trong đoạn:

 • befriend (v) kết bạn
 • admiration (n) sự ngưỡng mộ
 • exceptional (adj) đặc biệt tốt
 • ingenious (adj) thiên tài
 • awe-inspiring (n) đáng kinh ngạc
 • endeavor (n) nhiệm vụ
 • confront with (v) đối mặt

Đừng quên chia sẻ cho bạn bè để IELTSITY chúng mình có thêm động lực làm các bài viết chất lượng cho các bạn nhé!

Xem các bài viết tương tự của chúng mình:

Bài viết liên quan