Describe a person you would like to know more about – Speaking part 2

Bạn hãy cùng IELTSITY chúng mình mô tả xử lí gọn đề Speaking part 2 này với các từ vựng band 8+ nhé!

Describe a person you don’t know but would like to know more about

 

Topic: Describe a person you don’t know but would like to know more about

CUE CARD: You should say:

 • Who he/she is
 • How you knew he/ she
 • Why you are interested in them

Câu trả lời mẫu:

The person who I’d love to get to know better is actually one of my cousins. His name is Huy. Even though we are cousins, we don’t really know each other that well, because there’s quite a significant age gap between me and him. I’m 8 years younger than he is. So even though we have seen each other countless times at family gatherings, we actually don’t have anything in common so we don’t know what to say to each other most of the time.

The reason why I want to know him better is because from my mom’s words, apparently, he’s an excellent student. From primary school to high school, he always finished every school year as a distinguished student in his class. I think he actually graduated as valedictorian from his high school and recently, he got a full-ride scholarship to one of the top colleges in the U.S. And I want to talk to him because now that I’m older and I’m actually thinking about applying to different colleges and studying abroad myself, I would love to talk to him and ask about his experience.

First, maybe I can get a few study tips from him so I can become a better student myself. But more importantly, I want to ask about his studying abroad experience in the U.S., I want to know what I need to prepare if I want to study in a foreign country. For example, do I need to worry about culture shock or how good my English has to me so that I can make the most out of my education and my experience there. Additionally, he’s also a straight-A student so I figure I can also learn from him in terms of learning strategies and time management skills. 

Bản dịch: 

Người mà tôi muốn tìm hiểu rõ hơn thực ra là một trong những người anh em họ của tôi. Anh ấy tên là Huy. Mặc dù là anh em họ nhưng chúng tôi không thực sự hiểu rõ về nhau vì khoảng cách tuổi tác giữa tôi và anh ấy khá lớn. Tôi cách anh ấy 8 tuổi. Vì vậy, dù đã gặp nhau vô số lần trong những buổi họp mặt gia đình nhưng thực ra chúng tôi không có điểm chung nên hầu hết thời gian chúng tôi không biết phải nói gì với nhau.

Và lý do tôi muốn biết rõ hơn về anh ấy là vì theo lời của mẹ tôi, rõ ràng anh ấy là một học sinh xuất sắc. Từ tiểu học đến trung học, em luôn kết thúc năm học với tư cách học sinh giỏi của lớp. Tôi nghĩ anh ấy thực sự đã tốt nghiệp thủ khoa ở trường trung học và gần đây, anh ấy đã nhận được học bổng toàn phần vào một trong những trường đại học hàng đầu ở Mỹ. Và tôi muốn nói chuyện với anh ấy vì giờ tôi đã lớn hơn và tôi thực sự đang suy nghĩ. về việc nộp đơn vào các trường đại học khác nhau và tự mình đi du học, tôi rất muốn nói chuyện với anh ấy và hỏi về kinh nghiệm của anh ấy.

Đầu tiên, có lẽ tôi có thể học được một vài lời khuyên học tập từ anh ấy để tôi có thể trở thành một học sinh giỏi hơn. Nhưng quan trọng hơn là em muốn hỏi về kinh nghiệm du học ở Mỹ của em, em muốn biết em cần chuẩn bị những gì nếu muốn đi du học ở nước ngoài. Ví dụ, tôi có cần lo lắng về cú sốc văn hóa hay khả năng tiếng Anh của tôi tốt như thế nào để tôi có thể tận dụng tối đa trình độ học vấn và kinh nghiệm của mình ở đó. Ngoài ra, anh ấy cũng là học sinh đạt điểm A nên tôi nghĩ mình cũng có thể học hỏi từ anh ấy về chiến lược học tập và kỹ năng quản lý thời gian.

 

Các cụm từ được sử dụng trong đoạn:

 • age gap (n) khoảng cách về tuổi (= generation gap)
 • countless (adj) vô số, không đếm nổi
 • have (any/many) thing in common (v) có điểm chung
 • apparently (adv) có vẻ, rõ ràng là
 • distinguished (adj) xuất sắc
 • valedictorian (n) thủ khoa
 • full-ride scholarship (n) học bổng toàn phần
 • culture shock (n) sốc văn hoá
 • a straight-A student (n) học sinh giỏi (được toàn A)
 • strategy (n) chiến lược

 

Chúng mình mong rằng câu trả lời mẫu của IETLSITY cho topic part 2: Describe a person you don’t know but would like to know more about đã giúp bạn ôn tập kĩ năng nói của mình.

Bạn có thể xem bản audio tại Tiktok của IELTSITYđây. Đừng quên chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

 

Bài viết liên quan