Describe an interesting old person that you met – Speaking part 2

Bạn hãy cùng IELTSITY chúng mình luyện tập đề IELTS Speaking Part 2 này với các cấu trúc và từ vựng band 8+ nhé!

Topic: Describe an interesting old person that you met

Describe an interesting old person that you met

 

CUE CARD: You should say:

 • Who this person is
 • Where/When you met this person
 • What you did
 • And explain why you think this person is interesting

Câu trả lời mẫu:

So the interesting old person that i would like to talk about today is actually my grandma. She’s my grandma so I pretty much has known her my whole life. When I was a kid, my parents used to be pretty busy with their jobs so sometimes my mom would send me to my grandparents’ house, so they could help look after me.

When I was a kid, I actually spent quite a lot of time with my grandparents, especially my grandmother. She is the one who would cook for me, shower me and play with me. Although now I’m pretty busy with my jobs, in national holidays or whenever I have a few days off, I still try to go to my grandparents’ house and have a meal with them and talk to them.

The reason why I think my grandma is an interesting old person is because she has a pretty unique and special upbringing. When she was a kid, her parents got divorced and both of them remarried. My grandma then had to go live with her aunties and her uncles. Whenever she tells me this story she would tear up, I guess it’s because of the fact that she didn’t have the chance to grow up with both parents.

But there was a silver lining to this, I think since she lived with her relatives from an early age, she had to be independent, she was always a fighter. And I think thanks to that, she has a very successful career which was quite an achievement for a woman back then. She was an accountant for a company, and throughout the years, she successfully climbed the career ladder and ended up being the senior accountant for a company. In her times, women were limited to household responsibilities, so the fact that she was an accountant who was excellent in her job and being the breadwinner of the family was very special so that’s why I think my grandmother is really interesting and admirable and I always look up to her a lot.

Bản dịch: 

Vậy người già thú vị mà tôi muốn nói đến hôm nay thực ra chính là bà của tôi. Bà là bà của tôi nên tôi gần như đã biết bà cả đời rồi. Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi khá bận rộn với công việc nên thỉnh thoảng mẹ tôi gửi tôi về nhà ông bà ngoại để giúp họ chăm sóc tôi.

Khi còn nhỏ, tôi thực sự đã dành khá nhiều thời gian với ông bà, đặc biệt là bà ngoại. Cô ấy là người sẽ nấu ăn cho tôi, tắm cho tôi và chơi với tôi. Dù bây giờ tôi khá bận rộn với công việc, những ngày lễ hay những ngày nghỉ lễ, tôi vẫn cố gắng về nhà ông bà ngoại ăn cơm và nói chuyện với họ.

Sở dĩ tôi nghĩ bà tôi là một bà già thú vị là vì bà có một nền giáo dục khá độc đáo và đặc biệt. Khi cô còn nhỏ, bố mẹ cô ly hôn và cả hai đều tái hôn. Bà nội tôi sau đó phải về ở với các cô, các chú. Bất cứ khi nào cô ấy kể cho tôi câu chuyện này, cô ấy đều rơi nước mắt, tôi đoán đó là vì cô ấy không có cơ hội lớn lên với cả cha lẫn mẹ.

Nhưng có một điều may mắn cho điều này, tôi nghĩ vì cô ấy sống với họ hàng từ khi còn nhỏ nên cô ấy phải tự lập, cô ấy luôn là một chiến binh. Và tôi nghĩ nhờ đó mà cô ấy có một sự nghiệp rất thành công, một thành tựu khá lớn đối với một người phụ nữ thời đó. Cô ấy là kế toán cho một công ty, và trong suốt nhiều năm, cô ấy đã thăng tiến thành công và cuối cùng trở thành kế toán cấp cao của một công ty. Ở thời của bà, phụ nữ bị giới hạn trong trách nhiệm gia đình, nên việc bà là một kế toán giỏi trong công việc và là trụ cột của gia đình là điều rất đặc biệt nên tôi nghĩ bà tôi thực sự rất thú vị và đáng ngưỡng mộ và tôi luôn luôn ngưỡng mộ cô ấy rất nhiều.

Các cụm từ được sử dụng trong đoạn:

 • get divorced (v) li hôn
 • tear up (v) khóc
 • silver lining (n) một điều may mắn trong tình huống khó khăn
 • relative (n) người họ hàng (n) chiến binh
 • throughout: qua, xuyên suốt
 • climb the career ladder (v) tiến lên các nấc thang sự nghiệp, thăng tiến
 • breadwinner (n) người trụ cột gia đình
 • admirable (adj) đáng ngưỡng mộ

 

Chúng mình mong rằng câu trả lời mẫu của IETLSITY cho topic part 2: Describe an interesting old person that you met đã giúp bạn ôn tập kĩ năng nói của mình. Bạn có thể xem bản audio tại Tiktok của IETLSITYđây. Đừng quên chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

Bài viết liên quan