Describe an interesting old person you have met – Speaking part 2

Hãy cùng IELTSITY giải đề speaking này nhé: Describe an interesting old person you have met!

Describe an interesting old person you have met

Topic: Describe an interesting old person you have met

CUE CARD: You should say:

  • Who this person is
  • When/where you met this person
  • What you did with this person
  • And explain why you think this person is interesting

 

Câu trả lời mẫu:

For this topic, I’d like to tell you about my old teacher from my sophomore year at university. She taught my class a social English course focused on listening and speaking skills. She was one of the oldest and most respected teachers at our school, having graduated as valedictorian and then stayed on to teach, which I found really impressive.

Despite her age, she had such a vibrant and positive attitude. I remember one time when a classmate was on her phone and not paying attention. Instead of getting mad, she gently called on her and helped her answer a question without any frustration at all. It was such a calm and graceful way to handle the situation, very different from any other teacher I’d met.

Moreover, she treated all of us equally, which helped create a respectful and calm atmosphere, even in our class of 20 students, who often had their differences. Her ability to foster mutual respect and understanding was truly remarkable.

Her unique approach and positive energy left a lasting impression on me. She inspired me to become a better teacher. She’s definitely one of the most interesting and influential people I’ve met.

 

Bản dịch: 

Với chủ đề này, tôi muốn kể cho các bạn nghe về người thầy cũ của tôi từ năm thứ hai đại học. Cô dạy lớp tôi một khóa học tiếng Anh xã hội tập trung vào kỹ năng nghe và nói. Cô ấy là một trong những giáo viên lâu đời nhất và được kính trọng nhất ở trường chúng tôi, đã tốt nghiệp thủ khoa và sau đó tiếp tục giảng dạy, điều này tôi thấy thực sự ấn tượng.

Dù đã lớn tuổi nhưng cô vẫn có thái độ sôi nổi và tích cực. Tôi nhớ có lần một bạn cùng lớp đang nghe điện thoại và không chú ý. Thay vì nổi giận, cô nhẹ nhàng gọi điện và giúp cô trả lời một câu hỏi mà không hề tỏ ra bực bội. Đó là một cách xử lý tình huống một cách bình tĩnh và duyên dáng, rất khác so với bất kỳ giáo viên nào khác mà tôi từng gặp.
Cô đối xử bình đẳng với tất cả chúng tôi, điều này giúp tạo ra một bầu không khí tôn trọng và bình tĩnh, ngay cả trong lớp 20 học sinh của chúng tôi, những người thường có những khác biệt. Khả năng thúc đẩy sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau của cô ấy thực sự đáng chú ý.
Cách tiếp cận độc đáo và năng lượng tích cực của cô ấy đã để lại ấn tượng lâu dài với tôi. Cô ấy đã truyền cảm hứng cho tôi để trở thành một giáo viên tốt hơn. Cô ấy chắc chắn là một trong những người thú vị và có ảnh hưởng nhất mà tôi từng gặp.

Các cụm từ được sử dụng trong đoạn:

  • valedictorian (n) thủ khoa đầu ra
  • call on (v) (giáo viên) gọi (học sinh)
  • frustration (n) sự bực tức
  • graceful (Ạdj) duyên dáng
  • mutual respect (n) sự tôn trọng lẫn nhau
  • leave a lasting impression (v) để lại ấn tượng lâu dài

 

Đừng quên chia sẻ cho bạn bè để IELTSITY chúng mình có thêm động lực làm các bài viết chất lượng cho các bạn nhé!

Xem các bài viết tương tự của chúng mình:

Bài viết liên quan