Describe something you own that you want to replace – Speaking part 2

Hãy kể về một thứ bạn sở hữu mà bạn rất muốn thay thế? IELTSITY gợi ý là bạn hãy kể về các đồ dùng đã cũ nha! Cùng chúng mình trả lời nhé!

Describe something you own that you want to replace

Topic: Describe something you own that you want to replace

CUE CARD: You should say:

 • What it is
 • Where it is
 • How you got it
 • And explain why you want to replace it

 

Câu trả lời mẫu:

I want to share my experience with my old iPhone 7, a smartphone my mom bought me about five years ago. After I achieved high scores in my final high school exam, my mom rewarded my efforts with this prized possession. Fast forward to now, as a college junior, the phone is nearly six years old and showing clear signs of wear.

It struggles to last a full day without needing a recharge, and the battery overheats when I use energy-intensive applications, making it increasingly unreliable. In six years of use, the phone has become an integral part of my life, storing everything from school-related data to personal connections with friends and teachers. Its potential breakdown poses a significant threat that can disrupt my studies, work, and personal life. The thought of losing access to these vital aspects of my life is unbearable. Therefore, I have decided that immediate replacement is necessary to avoid any further inconvenience or disruption.

 

Bản dịch: 

Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của mình với chiếc iPhone 7 cũ, chiếc điện thoại thông minh mà mẹ tôi đã mua cho tôi khoảng 5 năm trước. Sau khi tôi đạt được điểm cao trong kỳ thi cuối cấp trung học, mẹ tôi đã thưởng cho sự nỗ lực của tôi bằng tài sản quý giá này. Chuyển nhanh đến thời điểm hiện tại, khi còn là sinh viên đại học, chiếc điện thoại đã gần sáu tuổi và có dấu hiệu hao mòn rõ ràng.

Nó khó có thể hoạt động cả ngày mà không cần sạc lại và pin quá nóng khi tôi sử dụng các ứng dụng tiêu tốn nhiều năng lượng, khiến pin ngày càng không đáng tin cậy. Trong sáu năm sử dụng, điện thoại đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, lưu trữ mọi thứ từ dữ liệu liên quan đến trường học đến kết nối cá nhân với bạn bè và giáo viên. Sự cố tiềm ẩn của nó gây ra mối đe dọa đáng kể có thể làm gián đoạn việc học tập, công việc và cuộc sống cá nhân của tôi. Ý nghĩ mất quyền tiếp cận những khía cạnh quan trọng này trong cuộc sống của tôi là điều không thể chịu đựng được. Vì vậy, tôi đã quyết định rằng cần phải thay thế ngay lập tức để tránh bất kỳ sự bất tiện hoặc gián đoạn nào nữa.

Các cụm từ được sử dụng trong đoạn:

 • prized possession (n) tài sản quý giá, đáng tự hào
 • wear (n) sự hao mòn, cũ nát
 • overheat (v) trở nên quá nóng
 • integral (adj) không thể thiếu
 • disrupt (v) làm gián đoạn
 • unbearable (adj) không thể chịu đựng được
 • replacement (n) sự thay thế

 

Đừng quên chia sẻ cho bạn bè để IELTSITY chúng mình có thêm động lực làm các bài viết chất lượng cho các bạn nhé!

Xem các bài viết tương tự của chúng mình:

Bài viết liên quan