TOPIC: OLD PEOPLE – Câu trả lời mẫu SPEAKING PART 3 BANd 8+

Cùng IELTSITY luyện tập kỹ năng SPEAKING thông qua các câu hỏi PART 3 trong chủ đề OLD PEOPLE nhé. Chúng mình hy vọng các bạn sẽ học được nhiều điều mới mẻ thông qua bài viết này.

 

 

Do you think old people and young people can share interests?

Yes, I do believe that old people and young people can share interests. While they may have different life experiences and perspectives, there are many common interests that can bridge the generation gap.  For example, hobbies such as reading, watching movies, playing sports, or listening to music can be enjoyed by people of all ages.

Additionally, certain social issues or causes can also unite people from different generations, as they may share similar values and concerns. It is important to recognize that age should not be a barrier to forming connections and finding common ground. By being open-minded and willing to learn from one another, both old and young people can discover shared interests and build meaningful relationships.

 

Bản dịch

Vâng, tôi tin rằng người già và người trẻ có thể chia sẻ sở thích. Mặc dù họ có thể có những trải nghiệm và quan điểm sống khác nhau nhưng có nhiều sở thích chung có thể thu hẹp khoảng cách thế hệ. Ví dụ, những sở thích như đọc sách, xem phim, chơi thể thao hoặc nghe nhạc có thể được mọi người ở mọi lứa tuổi yêu thích.

Ngoài ra, một số vấn đề hoặc nguyên nhân xã hội nhất định cũng có thể đoàn kết mọi người từ các thế hệ khác nhau vì họ có thể chia sẻ những giá trị và mối quan tâm tương tự. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng tuổi tác không phải là rào cản trong việc hình thành các mối quan hệ và tìm ra điểm chung. Bằng cách cởi mở và sẵn sàng học hỏi lẫn nhau, cả người già và người trẻ đều có thể khám phá những sở thích chung và xây dựng những mối quan hệ có ý nghĩa.

 

Các từ mới và cấu trúc được sử dụng

  • perspective (danh từ):quan điểm, khía cạnh
  • common (tính từ): phổ biến, thông thường, chung
  • issue (danh từ): vấn đề
  • concern (danh từ): mối quan tâm
  • open-minded (tính từ): phóng khoáng, cởi mở
  • willing to do something: sẵn lòng làm gì đó
  • meaningful relationship: mối quan hệ có ý nghĩa

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic OLD PEOPLE đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

 

Bài viết liên quan