Topic TRANSPORTATION – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Sống ở trung tâm đô thị thì có lợi gì nhỉ? Hôm nay hãy cùng IELTSITY trả lời các câu hỏi dưới đây bằng các từ vựng band 8+ nhé!

Topic Transportation

1. What are the advantages to society of having more people using mass transportation?

I believe mass transportation offers several societal benefits. It reduces traffic congestion, making our daily commute faster. Environmentally, it lowers greenhouse gas emissions and air pollution by decreasing private vehicle use. Economically, it can decrease road maintenance costs and reduce the need for parking spaces. Public transport is also cheaper for individuals and promotes social equity by providing affordable and accessible transportation. It also encourages people to walk to the stations, contributing to better public health.

Bản dịch:

Tôi tin rằng giao thông công cộng mang lại một số lợi ích xã hội. Nó làm giảm tắc nghẽn giao thông, giúp việc đi lại hàng ngày của chúng ta nhanh hơn. Về mặt môi trường, nó làm giảm lượng khí thải nhà kính và ô nhiễm không khí bằng cách giảm sử dụng phương tiện cá nhân. Về mặt kinh tế, nó có thể giảm chi phí bảo trì đường bộ và giảm nhu cầu về chỗ đỗ xe. Giao thông công cộng cũng rẻ hơn cho các cá nhân và thúc đẩy công bằng xã hội bằng cách cung cấp phương tiện giao thông công cộng với giá cả phải chăng và dễ tiếp cận. Nó cũng khuyến khích người dân đi bộ đến nhà ga, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • societal (adj) về mặt xã hội
 • lower (v) làm giảm đi
 • private vehicle (n) phương tiện cá nhân
 • maintenance (n) bảo trì, sự duy trì
 • social equity (n) công bằng xã hội
 • affordable (adj) giá cả phải chăng

2. Why do some people have to travel a long distance every day to go to work?

I think the primary reason some people travel long distances to work is the high cost of living in city centers. Many individuals choose to live in suburban or rural areas where living expenses are more affordable. Despite residing farther away, they opt to work in the city because the job opportunities are often better and come with higher salaries. The higher income can significantly outweigh the inconvenience and expense of a long commute.

Bản dịch:

Tôi nghĩ lý do chính khiến một số người phải đi xa để làm việc là chi phí sinh hoạt cao ở trung tâm thành phố. Nhiều cá nhân chọn sống ở vùng ngoại ô hoặc nông thôn, nơi chi phí sinh hoạt phải chăng hơn. Dù sống xa nhưng họ vẫn chọn làm việc ở thành phố vì cơ hội việc làm thường tốt hơn và mức lương cao hơn. Thu nhập cao hơn có thể bù đắp đáng kể sự bất tiện và chi phí của một chuyến đi dài.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • cost of living (n) chi phí sống
 • suburban (adj) thuộc ngoại ô
 • expense (n) chi phí
 • reside (v) sống ở đâu
 • opt to V (v) chọn làm gì
 • salaries (n) lương

3. What are the advantages and disadvantages of living in the center of a city and living in the suburbs of a city?

In my opinion, living in the city center offers easy access to amenities, shorter commutes, and more social activities. However, the downside is that it can be crowded, noisy, and expensive. In contrast, suburban living provides a quieter environment, more affordable and spacious housing, and better access to nature, making it ideal for families. The downsides of these can include longer commutes, fewer immediate amenities, and higher dependence on cars for transportation.

Bản dịch:

Theo tôi, sống ở trung tâm thành phố giúp bạn dễ dàng tiếp cận các tiện ích, thời gian đi lại ngắn hơn và nhiều hoạt động xã hội hơn. Tuy nhiên, nhược điểm là có thể đông đúc, ồn ào và đắt đỏ. Ngược lại, cuộc sống ở ngoại ô mang lại một môi trường yên tĩnh hơn, nhà ở rộng rãi và giá cả phải chăng hơn cũng như khả năng tiếp cận thiên nhiên tốt hơn, khiến nơi đây trở nên lý tưởng cho các gia đình. Nhược điểm của những điều này có thể bao gồm thời gian đi lại dài hơn, ít tiện nghi tức thời hơn và sự phụ thuộc cao hơn vào ô tô để vận chuyển.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • amenities (n) tiện ích
 • downside (n) nhược điểm
 • spacious (adj) rộng rãi
 • ideal (adj) lý tưởng

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic TRANSPORTATION đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan