Topic AI (Artificial Intelligence) – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có nghĩ AI cuối cùng sẽ thay thế giáo viên con người không? IELTSITY sẽ gợi ý cho bạn cách trả lời câu hỏi hóc búa này nhé!

Topic AI

1. Do you think AI will eventually replace human teachers?

Well, I truly don’t think so and I’m not saying this because technology is not suitable or qualified for this job. In contrast, technology has proven to be superior to humans in many ways. For example, it has much larger capacity for knowledge, it can also work out the best method to impart knowledge to students of different academic levels in the most effective way thanks to its algorithm. In addition, it will always maintain excellent performance and never burn out like human teachers under stress or pressure of any kind. However, all those things cannot compensate for one very important fact that robot teachers will never have the human trait necessary and required for this job.

A human teacher by contrast will always tries to teach the students to differentiate between right and wrong, to know how and why they should commit good behaviours and always tries his best to shape the students into caring, responsible, honest members of society in the future through the examples that he set. So in this sense, education is not just about learning as much knowledge as possible but it’s also about applying the wisdom too.

Bản dịch:

Chà, tôi thực sự không nghĩ vậy và tôi không nói điều này vì công nghệ không phù hợp hoặc không đủ tiêu chuẩn cho công việc này. Ngược lại, công nghệ đã được chứng minh là vượt trội hơn con người về nhiều mặt, chẳng hạn như nó có khả năng tiếp thu kiến ​​thức lớn hơn nhiều, nó cũng có thể tìm ra phương pháp tốt nhất để truyền đạt kiến ​​thức cho học sinh ở các cấp học khác nhau một cách hiệu quả nhất nhờ thuật toán của nó.

Ngoài ra, nó sẽ luôn duy trì hiệu suất xuất sắc và không bao giờ kiệt sức như những giáo viên con người khi bị căng thẳng hoặc áp lực dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không thể bù đắp cho một sự thật vô cùng quan trọng là giáo viên robot sẽ không bao giờ có được những đặc điểm con người cần thiết và cần thiết cho công việc này.

Ngược lại, một giáo viên con người sẽ luôn cố gắng dạy học sinh phân biệt đúng sai, biết cách thức và lý do chúng nên thực hiện những hành vi tốt và luôn cố gắng hết sức để đào tạo học sinh trở thành những thành viên chu đáo, có trách nhiệm, trung thực của xã hội trong tương lai. thông qua những ví dụ mà anh ấy đặt ra. Vì vậy, theo nghĩa này, giáo dục không chỉ là học càng nhiều kiến ​​thức càng tốt mà còn là áp dụng trí tuệ nữa.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • qualified (adj) đủ tiêu chuẩn
 • In contrast: trái với đó
 • superior (adj) vượt trội hơn, tốt hơn
 • capacity (n) sức chứa
 • work out (v) tìm ra
 • impart sth to sb (v) truyền đạt (kiến thức) tới ai
 • academic level (n) trình độ học vấn
 • burn out (v) kiệt sức (về mặt tinh thần)
 • compensate for (v) đền bù cho cái gì
 • differentiate (v) phân biệt
 • shape (v) xây dựng, đào tạo
 • wisdom (n) sự thông thái, trí tuệ

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IETLSITY cho topic AI (Artificial Intelligence) đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

 

 

 

Bài viết liên quan