Topic AGRICULTURE – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Đâu là sự khác biệt giữa nông nghiệp truyền thống và hiện đại? Bạn hãy cùng trả lời câu hỏi này với IELTSITY nhé!

Topic Agriculture

 

1. What are the differences between traditional and modern agriculture?

To be frank, I’m not familiar with this topic because I was born and bred in the city, but I believe farming used to be comparatively primitive. As far as I know farming includes tasks like planting, harvesting and so long which were mostly done by hand so crop yields were kinda limited. Having said that, as technology develops, farmers benefit a lot from advanced agricultural tools and machines. I mean, with the assistance of high-tech devices, farmers now have the capability to accomplish greater workloads more quickly and effortlessly than ever before, so I think modern farmers enjoy far higher productivity without having to deal with arduous labour work like people in the past did.

Bản dịch:

Thành thật mà nói, tôi không quen thuộc với chủ đề này vì tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, nhưng tôi tin rằng việc làm nông nghiệp từng tương đối thô sơ. Theo như tôi biết thì việc trồng trọt bao gồm các nhiệm vụ như trồng trọt, thu hoạch và từ lâu đã hầu hết được thực hiện bằng tay nên năng suất cây trồng khá hạn chế. Phải nói rằng, khi công nghệ phát triển, người nông dân được hưởng lợi rất nhiều từ các công cụ, máy móc nông nghiệp tiên tiến. Ý tôi là, với sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ cao, nông dân giờ đây có khả năng hoàn thành khối lượng công việc lớn hơn một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn bao giờ hết, vì vậy tôi nghĩ những người nông dân hiện đại sẽ có năng suất cao hơn nhiều mà không phải đối mặt với công việc lao động nặng nhọc như người dân thời trước đã làm.

Các cụm từ và cấu trúc được sử dụng trong câu:

 • To be frank (cụm) thật ra mà nói
 • be born and bred (v) được sinh ra và lớn lên

Eg:

Maybe it’s because she was born and bred in the countryside that she’s now so innocent. (Có lẽ vì sinh ra và lớn lên ở quê nên bây giờ cô bé hồn nhiên đến thế.)

 • comparatively (adv) tương đối
 • primitive (adj) thô sơ
 • crop yields (n) sản lượng
 • assistance (n) sự trợ giúp

Eg:

With the team’s assistance, Mr. Potter has successfully finished his research. (Với sự hỗ trợ của nhóm, ông Potter đã hoàn thành xuất sắc nghiên cứu của mình.)

 • capability (n) khả năng
 • accomplish (v) hoàn thành, đạt được
 • workload (n) khối lượng công việc

Eg:

If you want to apply for a position no one can sit in, you need to be able to handle the amount of workload no one can cope with. (Nếu bạn muốn ứng tuyển vào một vị trí mà không ai có thể đảm nhiệm được, bạn cần phải có khả năng xử lý khối lượng công việc mà không ai có thể đảm đương được.)

 • effortlessly (adv) một cách dễ dàng

Eg:

The way that opera singer effortlessly executed the high notes was so impressive. (Cách ca sĩ opera dễ dàng thực hiện những nốt cao thật ấn tượng.)

 • enjoy (v) tận hưởng, có được
 • productivity (n) năng suất
 • arduous (adj) khó khăn, nặng nhọc
 • labour work (n) công việc tay chân

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu band 8+ cho topic AGRICULTURE đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

 

Bài viết liên quan