Kiến thức

Tổng hợp kiến thức IELTS bao gồm giáo trình, từ vựng, ngữ pháp, bài tập có đáp án, và các lời khuyên trong IELTS của IELTSITY

POINT ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Point đi với giới từ at, to, out, up. Cùng IELTSITY tìm hiểu về ngữ...

INFORMATION ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

“Không bé ơi, em không follow anh mà em đòi xin in tư của anh....

COMPLAINED ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Complained đi với giới từ about, to, of, against. Cùng IELTSITY tìm hiểu về ngữ...

UPSET ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Upset đi với giới từ to, about, at, by, with. Cùng IELTSITY tìm hiểu về...

ATTEND ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Attend đi với giới từ to. Cùng IELTSITY tìm hiểu về ngữ nghĩa và cách...

SUPPORT ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Support đi với giới từ for, from, with. Cùng IELTSITY tìm hiểu về ngữ nghĩa...

SERIOUS ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Serious đi với giới từ about, with, in, on. Cùng IELTSITY tìm hiểu về ngữ...

ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC TRONG TIẾNG ANH VÀ NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT

Động từ bất quy tắc – một trong những khó khăn nhất của người học...

ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU (MODAL VERBS): ĐỊNH NGHĨA, CÁCH SỬ DỤNG VÀ BÀI TẬP

Động từ khiếm khuyết hay Động từ khuyết thiếu (Modal Verbs) là một chủ đề...

TỔNG HỢP KIẾN THỨC VỀ CỤM ĐỘNG TỪ (PHRASAL VERBS) TRONG TIẾNG ANH VÀ BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Cụm động từ (hay còn gọi là các Phrasal Verbs) là một điểm ngữ pháp...