Test online

Tổng hợp các bài test Ielts đầu vào và tài liệu hỗ trợ thi Ielts bao gồm đề thi, đáp án, và cách giải chi tiết

ĐÁP ÁN CAMBRIDGE IELTS 19 – An inquiry into the existence of the gifted child

Giải đề Cambridge IELTS 19, Test 2, Reading Passage 3: An inquiry into the existence...

ĐÁP ÁN CAMBRIDGE IELTS 19 – Athletes and stress

Giải đề Cambridge IELTS 19, Test 2, Reading Passage 2: Athletes and stress Bài giải...

ĐÁP ÁN CAMBRIDGE IELTS 19 – The Industrial Revolution in Britain

Giải đề Cambridge IELTS 19, Test 2, Reading Passage 1: The Industrial Revolution in Britain...

ĐÁP ÁN CAMBRIDGE IELTS 19 – The persistence and peril of misinformation

Giải đề Cambridge IELTS 19, Test 1, Reading Passage 3: The persistence and peril of...

ĐÁP ÁN CAMBRIDGE IELTS 19 – The pirates of the ancient Mediterranean

Giải đề Cambridge IELTS 19, Test 1, Reading Passage 2: The pirates of the ancient...

ĐÁP ÁN CHI TIẾT CAMBRIDGE IELTS 19 – HOW TENNIS RACKETS HAVE CHANGED

Giải đề Cambridge IELTS 19, Test 1, Reading Passage 1: How tennis rackets have changed...

BÀI MẪU CAMBRIDGE IELTS 18 – WRITING TEST 4

Cùng IELTSITY tìm hiểu bài mẫu Ielts Cambridge 18 – Writing test 4 (bao gồm...

BÀI MẪU CAMBRIDGE IELTS 18 – WRITING TEST 3

Cùng IELTSITY tìm hiểu bài mẫu Ielts Cambridge 18 – Writing test 3 (bao gồm...

BÀI MẪU CAMBRIDGE IELTS 18 – WRITING TEST 2

Cùng IELTSITY tìm hiểu bài mẫu Ielts Cambridge 18 – Writing test 2 (bao gồm...

BÀI MẪU CAMBRIDGE IELTS 18 – WRITING TEST 1

Cùng IELTSITY tìm hiểu bài mẫu Ielts Cambridge 18 – Writing test 1 (bao gồm...