Test online

Tổng hợp các bài test Ielts đầu vào và tài liệu hỗ trợ thi Ielts bao gồm đề thi, đáp án, và cách giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT CAMBRIDGE IELTS 18 – TEST 2 – PASSAGE 3 – AN IDEAL CITY

Hãy cùng Ieltsity tham khảo đáp án đề bài Cambridge IELTS 18 – Test 2...

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT CAMBRIDGE IELTS 18 – TEST 2 – PASSAGE 2 – LIVING WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Hãy cùng Ieltsity tham khảo đáp án đề bài Cambridge IELTS 18 – Test 2...

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT CAMBRIDGE IELTS 18 – TEST 2 – PASSAGE 1 – STONEHENGE

Cùng IELTSITY tìm hiểu cách giải chi tiết phần STONEHENGE này nhé! ANSWER TABLE 1....

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT CAMBRIDGE IELTS 18 – TEST 1 – PASSAGE 3 – CONQUERING EARTH’S SPACE JUNK PROBLEM

Cùng IELTSITY tìm hiểu đáp án và cách giải chi tiết cho phần passage 3...

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT CAMBRIDGE IELTS 18 – TEST 1 – PASSAGE 2 – FOREST MANAGEMENT IN PENNSYLVANIA, USA

Cùng IELTSITY tìm hiểu đáp án và cách giải chi tiết phần test 1 –...

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT CAMBRIDGE IELTS 18 – TEST 1 – PASSAGE 1 – URBAN FARMING

Cùng IELTSITY tìm hiểu đáp án và cách giải chi tiết phần Ielts Cambridge IELTS...

IELTS SPEAKING PREDICTION QUESTION LIST JANUARY – APRIL 2022

Notice: This question list is not an official release by any IELTS test organizations, so...