Thư viện Ielts

Topic Neighbor – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Hàng xóm của bạn có thường thân thiết với nhau ở đất nước bạn không?...

Topic SITTING DOWN – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có thấy buồn ngủ khi ngồi xuống không? IELTSITY sẽ giúp bạn trả lời...

Topic CLOTHING – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn đã bao giờ cho người khác quần áo chưa? Cùng IELTSITY trả lời câu...

Topic PLACE – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có muốn đi tới nơi đông người không? Cùng IELTSITY giải quyết topic PLACE...

Topic Encourage – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Khi nào mọi người cần được khuyến khích? Cùng IELTSITY giải quyết gọn topic Encourage...

Topic Advertisement – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn thường nhìn thấy quảng cáo ở đâu? Cùng IELTSITY trả lời topic Advertisement với...

Topic SPORTS – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có nghĩ là chơi thể thao có thể giúp mọi người tăng cường sức...

Topic Taking photos – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có muốn cải thiện kĩ năng chụp ảnh của mình không? IELTSITY có câu...

Topic READING – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bao lâu bạn mua một cuốn sách? Cùng trả lời câu hỏi topic Reading này...

Topic Law and Order – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn nghĩ cảnh sát nên có phẩm chất gì? IELTSITY sẽ giúp bạn trả lời...