Thư viện Ielts

Topic LANGUAGE – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn muốn học ngôn ngữ nào khác trong tương lai? Cùng IELTSITY xử lí các...

Topic Street Market – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Chợ và Siêu thị khác nhau thế nào? Có nhiều siêu thị ở Việt Nam...

Topic WEEKEND – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có thích tới rạp chiếu phim vào cuối tuần không? Cùng chúng mình trả...

Topic Pen and Pencil – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn thường dùng bút mực hay bút chì? IELTSITY đã có câu trả lời rồi,...

Topic ART (2) – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có trang trí nhà bằng các bức tranh không? IELTSITY sẽ giúp các bạn...

Topic HISTORY – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn thấy sự kiện lịch sử nào là thú vị nhất? Hãy cùng IELTSITY trả...

Topic NUMBER – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có đặc biệt thích con số nào không? Cùng IELTSITY trả lời câu hỏi...

Topic Learn about Science – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có thích học các môn khoa học ở trường không? IELTSITY thì chỉ thích...

Topic News – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Chúng mình đã quay trở lại với phần tiếp theo của topic NEWS – tin...

Topic OPINION – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Từ khi nào thì trẻ con bắt đầu có quan điểm của riêng mình? Bạn...