Thư viện Ielts

Topic Chatting – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có thích trò chuyện với bạn bè không? Cùng IELTSITY trả lời câu hỏi...

Describe a person you would like to know more about – Speaking part 2

Bạn hãy cùng IELTSITY chúng mình mô tả xử lí gọn đề Speaking part 2...

Topic Traditional Products – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Tại sao việc cho trẻ tìm hiểu về các sản phẩm truyền thống lại quan...

Topic Foreign Language – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Giáo viên dạy tiếng nước ngoài cần có những phẩm chất gì? Bạn hãy cùng...

Topic Disagreement – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn sẽ làm thế nào nếu có bất đồng quan điểm? Hãy cùng IELTSITY trả...

Topic SCHOOLS – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn muốn thay đổi điều gì ở trường của mình? Cùng IELTSITY trả lời câu...

Describe a place in your country you are interested in – Speaking part 2

Hãy cùng team IELTSITY mô tả một địa điểm ở Việt Nam mà bạn thích...

Topic NOISE – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Làm thế nào để giảm bớt tiếng ồn trong thành phố? Hãy cùng trả lời...

Topic PLANTING – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn nghĩ trẻ em có nên học cách trồng cây không? Hãy cùng IELTSITY giải...

Topic Writing – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn thích viết về điều gì? Bạn hãy cùng team IELTSITY trả lời câu hỏi...