Topic PARTY – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có biết tại sao nhiều người lại thích các bữa tiệc không? Cùng tìm câu trả lời band 8+ với team IELTSITY ngay nhé!

Topic Party (1)

1. Why do people like parties?

I think the reason why most people are drawn to parties is because they fulfill our social and emotional needs. Parties are a platform where we can escape the humdrum of everyday life and just be with the people we care about. They serve as occasions to celebrate milestones, achievements, or simply the joy of being together.

For instance, a birthday party brings loved ones together to celebrate a person’s life, creating memories and strengthening bonds. Similarly, holiday gatherings provide opportunities for celebrating cultural and familial traditions, fostering a sense of belonging and unity.

Bản dịch:

Tôi nghĩ lý do khiến hầu hết mọi người bị thu hút đến các bữa tiệc là vì chúng đáp ứng nhu cầu xã hội và tình cảm của chúng ta. Các bữa tiệc là nơi chúng ta có thể thoát khỏi sự buồn tẻ của cuộc sống hàng ngày và ở bên những người chúng ta quan tâm. Chúng là dịp để kỷ niệm những cột mốc quan trọng, thành tích hay đơn giản là niềm vui được ở bên nhau.

Ví dụ: một bữa tiệc sinh nhật quy tụ những người thân yêu lại với nhau để kỷ niệm cuộc đời của một người, tạo ra những kỷ niệm và củng cố mối quan hệ. Tương tự như vậy, các cuộc tụ họp trong dịp lễ tạo cơ hội để tôn vinh các truyền thống văn hóa và gia đình, nuôi dưỡng cảm giác thân thuộc và đoàn kết.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • fulfill (v) đáp ứng, hoàn thành
 • humdrum (adj) nhàm chán, buồn tẻ
 • milestone (n) cột mốc quan trọng
 • strengthen (v) củng cố, làm mạnh lên
 • holiday gathering (n) các cuộc tụ họp dịp lễ

 

2. Do you think music and dancing are a must at a party?

Indeed, music and dancing aren’t obligatory, however, they significantly enhance the atmosphere of a party. Music sets the tone for a party, creating an inviting ambiance for the guests. Similarly, dancing adds a dynamic element to the festivities, allowing people to express themselves through movement.

Think of a wedding reception where lively music fills the air, prompting guests to hit the dance floor and celebrate the occasion together. Music and dancing will enhance the overall experience, creating lasting memories for everyone involved.

Bản dịch:

Đúng là âm nhạc và khiêu vũ không phải bắt buộc, tuy nhiên, chúng làm tăng đáng kể không khí của bữa tiệc. Âm nhạc tạo nên không khí cho bữa tiệc, tạo ra bầu không khí hấp dẫn cho khách mời. Tương tự như vậy, các điệu nhảy tạo thêm yếu tố năng động cho lễ hội, cho phép mọi người thể hiện bản thân thông qua chuyển động.

Hãy nghĩ đến một tiệc cưới nơi âm nhạc sôi động tràn ngập không khí, thôi thúc khách mời bước lên sàn nhảy và cùng nhau kỷ niệm dịp đó. Âm nhạc và khiêu vũ sẽ nâng cao trải nghiệm tổng thể, tạo ra những kỷ niệm lâu dài cho tất cả những người tham gia.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • obligatory (adj) bắt buộc
 • enhance (v) tăng thêm
 • ambiance (n) không khí
 • dynamic (adj) năng động
 • prompt (v) thôi thúc
 • lasting (adj) lâu dài, kéo dài mãi

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic PARTY đã giúp bạn luyện tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan