Topic ART – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có biết tại sao một số người lại giữ lại tranh vẽ trong một thời gian dài không? Chúng mình cùng trả lời câu hỏi này với câu trả lời mẫu từ IELTSITY nhé!

topic art

1. What are the differences between painting and drawing?

So, painting and drawing use different materials and methods. When you paint, you apply wet pigments like oils or watercolors, creating a textured result. Drawing, on the other hand, usually involves dry tools like pencils or charcoal, emphasizing lines and shading. The tools, techniques, and the final look of them are distinct, which would allow for unique expressive possibilities in each.

Bản dịch:

Vẽ màu và vẽ hình sử dụng các vật liệu và phương pháp khác nhau. Khi vẽ màu, bạn sử dụng các chất màu ướt như dầu hoặc màu nước, tạo ra thành phẩm có kết cấu không phẳng mà gồ ghề. Mặt khác, vẽ thường sử dụng các công cụ khô như bút chì hoặc than, để nhấn mạnh các đường nét và tô bóng. Các công cụ, kỹ thuật và hình ảnh cuối cùng của chúng đều khác biệt, điều này sẽ cho phép mỗi loại có khả năng biểu đạt độc đáo khác nhau.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • material (n) chất liệu
 • method (n) phương pháp
 • pigment (n) màu
 • textured (adj) có bề mặt nhám, không mượt
 • charcoal (n) chì than (để vẽ); than
 • shading (n) tô bóng
 • distinct (adj) khác nhau

 

2. Why do some people keep a painting for a long time?

I think most people keep paintings for the emotional connection they establish. A painting can encapsulate memories, emotions, or a particular moment, becoming a visual time capsule. Whether it’s a gift, a reminder of a significant experience, or a reflection of who they are, it’s the personal meaning attached to the painting that makes them want to keep it for a long time.

Bản dịch:

Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều giữ những bức tranh vì sự kết nối cảm xúc mà họ thiết lập được. Một bức tranh có thể gói gọn những kỷ niệm, cảm xúc hoặc một khoảnh khắc cụ thể, trở thành một viên nang thời gian trực quan. Cho dù đó là một món quà, một lời nhắc nhở về một trải nghiệm quan trọng hay sự phản ánh họ là ai thì ý nghĩa cá nhân gắn liền với bức tranh khiến họ muốn lưu giữ nó thật lâu.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • emotional (adj) thuộc về cảm xúc
 • encapsulate (v) gói, bao gồm
 • visual (adj) về mặt hình ảnh
 • capsule (n) viên nhộng
 • significant (adj) quan trọng
 • reflection (n) sự phản ảnh, sự phản chiếu
 • attach to (v) gắn với, dính tới

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic ART đã giúp bạn luyện tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan