IELTS Test

Tổng hợp các bài Ielts tests, đáp án, và đề giải chi tiết giúp các bạn học sinh có thể học tập 1 cách hiệu quả nhất

ĐÁP ÁN CAMBRIDGE IELTS 19 – An inquiry into the existence of the gifted child

Giải đề Cambridge IELTS 19, Test 2, Reading Passage 3: An inquiry into the existence...

ĐÁP ÁN CAMBRIDGE IELTS 19 – Athletes and stress

Giải đề Cambridge IELTS 19, Test 2, Reading Passage 2: Athletes and stress Bài giải...

ĐÁP ÁN CAMBRIDGE IELTS 19 – The Industrial Revolution in Britain

Giải đề Cambridge IELTS 19, Test 2, Reading Passage 1: The Industrial Revolution in Britain...

ĐÁP ÁN CAMBRIDGE IELTS 19 – The persistence and peril of misinformation

Giải đề Cambridge IELTS 19, Test 1, Reading Passage 3: The persistence and peril of...

ĐÁP ÁN CAMBRIDGE IELTS 19 – The pirates of the ancient Mediterranean

Giải đề Cambridge IELTS 19, Test 1, Reading Passage 2: The pirates of the ancient...

ĐÁP ÁN CHI TIẾT CAMBRIDGE IELTS 19 – HOW TENNIS RACKETS HAVE CHANGED

Giải đề Cambridge IELTS 19, Test 1, Reading Passage 1: How tennis rackets have changed...

BÀI MẪU CAMBRIDGE IELTS 18 – WRITING TEST 4

Cùng IELTSITY tìm hiểu bài mẫu Ielts Cambridge 18 – Writing test 4 (bao gồm...

BÀI MẪU CAMBRIDGE IELTS 18 – WRITING TEST 3

Cùng IELTSITY tìm hiểu bài mẫu Ielts Cambridge 18 – Writing test 3 (bao gồm...

BÀI MẪU CAMBRIDGE IELTS 18 – WRITING TEST 2

Cùng IELTSITY tìm hiểu bài mẫu Ielts Cambridge 18 – Writing test 2 (bao gồm...

BÀI MẪU CAMBRIDGE IELTS 18 – WRITING TEST 1

Cùng IELTSITY tìm hiểu bài mẫu Ielts Cambridge 18 – Writing test 1 (bao gồm...