Describe a movie that made you feel very strong – Speaking part 2

Bạn từng xem bộ phim nào khiến mình cảm thấy mạnh mẽ chưa? Cùng miêu tả bộ phim trong topic part 2 này với IELTSITY nhé!

describe a movie that made you feel very strong

Topic: Describe a movie that made you feel very strong after watching it

CUE CARD: You should say:

 • What it was
 • When and where you watched it
 • Who you watched it with
 • And explain why it made you feel strong.

Câu trả lời mẫu:

Off the top of my head, I can only think of the movie Brave – an animated film produced by Disney Pixar. I recall watching it on a cozy Saturday evening at home with my older sister. The movie centers around Merida – a fiery and independent Scottish princess with a penchant for archery and a desire to shape her own destiny.
I’ve watched many Disney princesses’ stories, but Merida’s is so different, she is the type of person that I aspire to be. She has passions, her hobby, and aspirations. She puts great importance on freedom and doesn’t let people decide what her life will be. The filmmakers have elaborated Merida so well that it feels like she has a real story and not just an animated character, which allows me to resonate with her experience a lot better.
What also struck me profoundly about “Brave” was its portrayal of a young girl challenging stereotypes and traditions. Although she was born a princess, she doesn’t comply with societal expectations and marry a prince. Instead, she chooses to fight back fiercely, and in the end, it’s clear that her bold quest to stay single has been accepted by the family, making her one of very few women in the history of Disney not having a man. The film helps me learn that true bravery isn’t just in defying external forces but understanding and accepting one’s authentic self. While Merida knows herself well, her family still struggles to understand the cause she stands by and only when they accept her wish, it is when they embrace the true Merida.

Bản dịch: 

Trong đầu tôi chỉ có thể nghĩ đến bộ phim Brave – bộ phim hoạt hình do Disney Pixar sản xuất. Tôi nhớ mình đã xem nó vào một buổi tối thứ bảy ấm cúng ở nhà với chị gái tôi. Phim xoay quanh Merida – một công chúa Scotland mạnh mẽ và độc lập, có sở thích bắn cung và mong muốn định hình số phận của chính mình.
Tôi đã xem nhiều câu chuyện về các nàng công chúa Disney, nhưng câu chuyện của Merida rất khác biệt, cô ấy là mẫu người mà tôi khao khát được trở thành. Cô ấy có niềm đam mê, sở thích và khát vọng. Cô ấy rất coi trọng sự tự do và không để mọi người quyết định cuộc sống của cô ấy sẽ ra sao. Các nhà làm phim đã xây dựng Merida tốt đến mức có cảm giác như cô ấy có một câu chuyện có thật chứ không chỉ là một nhân vật hoạt hình, điều này cho phép tôi cộng hưởng với trải nghiệm của cô ấy tốt hơn rất nhiều.

Điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc về “Brave” là cách họ khắc hoạ một cô gái trẻ thách thức những khuôn mẫu và truyền thống. Mặc dù sinh ra là công chúa nhưng cô không tuân theo những kỳ vọng của xã hội và kết hôn với một hoàng tử. Thay vào đó, cô chọn cách chống trả quyết liệt, và cuối cùng, rõ ràng là nỗ lực sống độc thân táo bạo của cô đã được gia đình chấp nhận, khiến cô trở thành một trong số rất ít phụ nữ trong lịch sử Disney không có người đàn ông của mình.
Bộ phim giúp tôi học được rằng sự dũng cảm thực sự không chỉ ở việc thách thức các thế lực bên ngoài mà còn là hiểu và chấp nhận con người thật của mình. Trong khi Merida hiểu rõ bản thân mình, gia đình cô vẫn không thể hiểu được lí tưởng của cô và chỉ khi họ chấp nhận mong muốn của cô thì đó mới là lúc họ đón nhận Merida thực sự.

Các cụm từ được sử dụng trong đoạn:

 • animated (adj) hoạt hình
 • recall (v) nhớ lại
 • center around (v) xoay quanh
 • fiery (adj) mạnh mẽ
 • penchant (n) sở thích
 • resonate with (v) cộng hưởng, thích, đồng cảm
 • What struck sb profoundly about sth (cụm) điều khiến tôi ấn tượng (sâu sắc) về
 • bold (adj) táo bạo
 • quest (n) yêu cầu
 • defy (v) chống lại, không tuân theo
 • external force (n) yếu tố, thế lực bên ngoài
 • authentic (adj) chân thực
 • embrace (v) chân trọng, chấp nhận

 

Đừng quên chia sẻ cho bạn bè để chúng mình có thêm động lực làm các bài viết chất lượng cho các bạn nhé!

Xem các bài viết tương tự của chúng mình:

Bài viết liên quan