Describe a problem you had with using the computer 

Bạn đã từng có vấn đề nào khi sử dụng máy tính chưa? Cùng IELTSITY kể lại câu chuyện này với các từ vựng band 8+ nhé

Describe a problem you had with using the computer

 

Topic: Describe a time when you had a problem with using the computer 

CUE CARD: You should say:

  • What the problem is?
  • When and where does it happen?
  • And explain how you solved the problem?

Câu trả lời mẫu:

In my freshman year, I recall using our old, outdated family computer to design something for my club application. The machine has been with us through lots of updates and repairs over the years. Despite its frequent glitches and reloads, I persevered until I had a template I was proud of.

But my excitement turned to frustration when I checked the design on my phone. Instead of the soft, inviting pink I had chosen, the background looked like a washed-out yellow. I couldn’t believe it and rushed back to the computer to double-check, only to find that, it was the screen playing tricks on me. Its screen’s color depiction was way off that it showed colors differently than they were.

In the end, I had to pick the color again and only sent it after confirming the correct color. That experience showed me just how tricky technology can be, especially when it’s a bit past its prime.

 

Bản dịch: 

Vào năm thứ nhất, tôi nhớ lại việc sử dụng chiếc máy tính gia đình cũ kỹ, lỗi thời của mình để thiết kế thứ gì đó cho ứng dụng câu lạc bộ của mình. Máy đã đồng hành cùng chúng tôi qua rất nhiều lần cập nhật và sửa chữa trong nhiều năm qua. Mặc dù thường xuyên bị lỗi và tải lại, tôi vẫn kiên trì cho đến khi có được một mẫu mà tôi tự hào.
Nhưng sự phấn khích của tôi chuyển sang thất vọng khi tôi kiểm tra thiết kế trên điện thoại của mình. Thay vì màu hồng dịu dàng, mời gọi mà tôi đã chọn, nền trông giống như màu vàng nhạt. Tôi không thể tin được và vội quay lại máy tính để kiểm tra lại thì mới phát hiện ra rằng chính màn hình đang giở trò với tôi. Khả năng hiển thị màu sắc của màn hình của nó kém đến mức nó hiển thị các màu khác với thực tế.
Cuối cùng tôi phải chọn lại màu và chỉ gửi sau khi xác nhận đúng màu. Trải nghiệm đó đã cho tôi thấy công nghệ có thể phức tạp đến mức nào, đặc biệt là khi nó đã qua thời kỳ đỉnh cao.

Các cụm từ được sử dụng trong đoạn:

  • outdated (adj) lỗi thời
  • reload (n) lần tải lại
  • persevere (v) kiên trì (=persist)
  • double-check (v) kiểm tra lại
  • color depiction (n) khả năng hiển thị màu
  • off (adj) sai, không chính xác
  • be past its prime (cụm) qua thời kì hoàng kim

 

Đừng quên chia sẻ cho bạn bè để chúng mình có thêm động lực làm các bài viết chất lượng cho các bạn nhé!

Xem các bài viết tương tự của chúng mình:

Bài viết liên quan