Describe a successful businessperson you know – Speaking part 2

Hãy cùng IELTSITY mô tả một doanh nhân thành đạt với các cụm từ band 8+ siêu đỉnh nhé!

Describe a successful business person you know

Topic: Describe a successful businessperson you know (e.g. running a family business) 

CUE CARD: You should say:

 • Who the person is
 • How did you know the person
 • What business he/she does
 • And explain why he/she is successful

Câu trả lời mẫu:

When I think of a successful businessperson, my mind immediately turns to my aunt, my mom’s younger sister. From as far back as I can remember, she has been the epitome of hard work and dedication in my eyes. Since 2005, she worked for my dad’s company, which specializes in mechanical engineering. Her innate leadership skills ensure that everything is managed with the utmost professionalism, and it’s largely thanks to her that everything has turned out exceptionally well.

I vividly recall a significant turning point in 2010 when the company’s success enabled my aunt to establish her own workshop. Breaking away from my father, she embarked on the journey of building her own company from the ground up, without seeking assistance from our family. Her independence and determination have left a lasting impression on me. Despite the hurdles our family faced after her departure, her company thrived, reaching unprecedented success.

Even amidst her demanding workload, my aunt remains deeply connected to our family. She never fails to check in on me and my mom during every Tet holiday, showing her unwavering support to us alongside her flourishing career.

Bản dịch: 

Khi nghĩ đến một doanh nhân thành đạt, tâm trí tôi lập tức nghĩ đến dì, em gái của mẹ tôi. Theo những gì tôi có thể nhớ, từ xa xưa, cô ấy là hình ảnh thu nhỏ của sự làm việc chăm chỉ và cống hiến trong mắt tôi. Từ năm 2005, cô làm việc cho công ty của bố tôi, chuyên về cơ khí. Kỹ năng lãnh đạo bẩm sinh của cô ấy đảm bảo rằng mọi thứ được quản lý với tính chuyên nghiệp tối đa và phần lớn nhờ vào cô ấy mà mọi thứ đã diễn ra hết sức tốt đẹp.

Tôi nhớ rất rõ bước ngoặt quan trọng vào năm 2010 khi thành công của công ty giúp dì tôi thành lập xưởng riêng của mình. Rời xa cha tôi, mẹ bắt tay vào hành trình xây dựng công ty riêng của mình từ đầu mà không tìm kiếm sự trợ giúp từ gia đình chúng tôi. Sự độc lập và quyết tâm của cô ấy đã để lại ấn tượng lâu dài trong tôi. Bất chấp những trở ngại mà gia đình chúng tôi phải đối mặt sau sự ra đi của cô ấy, công ty của cô ấy vẫn phát triển mạnh mẽ và đạt được thành công chưa từng có.

Ngay cả khi khối lượng công việc rất lớn, dì tôi vẫn có giữ quan hệ tốt với gia đình chúng tôi. Dì không bao giờ quên ghé thăm tôi và mẹ tôi trong mỗi dịp Tết, ủng hộ chúng tôi trong khi sự nghiệp của cô ấy vẫn rất thăng tiến.

Các cụm từ được sử dụng trong đoạn:

 • epitome (n) biểu tượng, hình ảnh thu nhỏ
 • dedication (n) sự đóng góp
 • mechanical engineering (n) ngành cơ khí
 • leadership skill (n) khả năng lãnh đạo
 • professionalism (n) sự chuyên nghiệp
 • enable (v) cho phép
 • embark on (v) bắt đầu, bắt tay vào làm gì
 • leave a lasting impression on sb (v) để lại ấn tượng sâu sắc cho ai
 • hurdle (n) khó khăn, trở ngại
 • thrive (v) thăng hoa, phát triển
 • demanding (adj) lớn, đòi hỏi về mặt thể chất/ tinh thần

 

Đừng quên chia sẻ cho bạn bè để chúng mình có thêm động lực làm các bài viết chất lượng cho các bạn nhé!

Xem các bài viết tương tự của chúng mình:

Bài viết liên quan