Topic FEELING TIRED – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Cảm thấy mệt mỏi sau khi học và sau khi tập thể dục có khác nhau không? Cùng tìm hiểu với IELTSITY nhé!

TOPIC FEELING TIRED

1. What do you think about striving for learning and striving for sports?

In my opinion, both striving for learning and striving for sports contribute to personal growth and well-being. Learning can foster curiosity and critical thinking skills, while sports promote physical fitness and teamwork. For example, studying a new language can help us develop a deeper understanding of the world and improve communication skills. Similarly, participating in team sports like soccer teaches us about resilience, cooperation, and discipline, enhancing both physical and mental well-being.

Bản dịch:

Theo tôi, cả việc phấn đấu học tập và phấn đấu thể thao đều góp phần vào sự phát triển và hạnh phúc cá nhân. Học tập có thể nuôi dưỡng trí tò mò và kỹ năng tư duy phê phán, trong khi thể thao thúc đẩy thể lực và tinh thần đồng đội. Ví dụ, học một ngôn ngữ mới có thể giúp chúng ta phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới và cải thiện kỹ năng giao tiếp. Tương tự như vậy, việc tham gia các môn thể thao đồng đội như bóng đá dạy chúng ta về sự kiên cường, hợp tác và kỷ luật, nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • strive for (v) cố gắng, phấn đấu
 • foster (v) nuôi dưỡng
 • critical thinking skill (n) kĩ năng tư duy phản biện
 • resilience (n) sự kiên cường
 • discipline (n) kỉ luật

 

2. What are the differences between feeling tired after studying and after exercising?

I would say feeling tired after studying and after exercising differ in their causes and sensations. Studying often leads to mental fatigue due to prolonged cognitive effort, while exercising results in physical fatigue from exerting muscles and the cardiovascular system. After a long study session for an exam, one may experience headaches and decreased concentration. Conversely, after completing a strenuous workout at the gym, muscle soreness and a feeling of overall physical exhaustion are typical experiences.

Bản dịch:

Tôi nghĩ là cảm giác mệt mỏi sau khi học tập và sau khi tập thể dục khác nhau về nguyên nhân và cảm giác. Học tập thường dẫn đến mệt mỏi về tinh thần do hoạt động trí óc trong thời gian dài, trong khi tập thể dục dẫn đến mệt mỏi về thể chất do hoạt động cơ bắp và hệ tim mạch. Sau một thời gian dài ôn thi, người ta có thể bị đau đầu và giảm khả năng tập trung. Ngược lại, sau khi hoàn thành một buổi tập luyện vất vả tại phòng tập thể dục, đau nhức cơ bắp và cảm giác kiệt sức về thể chất là những trải nghiệm điển hình.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • differ (v) khác
 • sensation (n) cảm giác
 • fatigue (n) sự mệt mỏi
 • cognitive effort (n) hoạt động của trí óc
 • exert (v) sử dụng
 • cardiovascular (adj) về tim mạch
 • soreness (n) sự đau nhức

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic FEELING TIRED đã giúp bạn luyện tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem các bài viết tương tự:

 

Bài viết liên quan