Kiến thức

Tổng hợp kiến thức IELTS bao gồm giáo trình, từ vựng, ngữ pháp, bài tập có đáp án, và các lời khuyên trong IELTS của IELTSITY

AMAZED ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Amazed đi với giới từ at, by, to. Chọn sao cho đúng đây? Cùng IELTSITY...

INVOLVED ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Involved đi với giới từ in và with. Cùng IELTSITY tìm hiểu về ngữ nghĩa...

SUCCESS ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Success đi với in, of, with. Hãy cùng IELSITY tìm hiểu về ngữ nghĩa là...

ARGUE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Argue đi với giới từ with, over, for, against. Cùng IELTSITY tìm hiểu về ngữ...

ADMIT ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Admit đi với giới từ to, into, of. Cùng IELTSITY tìm hiểu về ngữ nghĩa...

COME ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Come có thể đi với nhiều giới từ khác nhau như in, on, at, about,…...

ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG ANH VÀ NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT

Động từ là gì? Động từ là một loại từ thường được sử dụng để...

ĐẠI TỪ CHỈ ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH (DEMONSTRATIVE PRONOUNS)

Bạn đang tìm kiếm một cách để tăng tính hiệu quả văn bản của mình?...

Đại Từ Bất Định (Indefinite Pronouns) Trong Tiếng Anh, Cách Sử Dụng Và Bài Tập

Đại từ bất định (Indefinite Pronouns) trong tiếng Anh là một điểm ngữ pháp được...

Đại Từ Chủ Ngữ, Đại Từ Tân Ngữ Và Bài Tập Vận Dụng

Bạn đã bao giờ nghe đến Đại từ chủ ngữ (Subject Pronouns) và Đại từ...