THÔNG TIN LIÊN HỆ

 Địa Chỉ: 233A Đ. Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

 Số Điện Thoại: 083 5586 069

 Liên Lạc Qua Facebook: https://www.facebook.com/ieltsity/