TOPIC: BIRTHDAY – câu trả lời mẫu SPEAKING band 8+

Cùng IELTSITY luyện tập kĩ năng SPEAKING thông qua các câu hỏi PART 1 chủ đề BIRTHDAY nhé. Chúng mình hy vọng bạn sẽ học được nhiều điều mới mẻ thông qua bài viết này.

 

 

1. What do you usually do on your birthday?

On my birthday, I usually spend quality time with my family and close friends. I believe that birthdays are special occasions to celebrate and create lasting memories. During the day, I often plan some fun activities or outings. For instance, I might organize a small gathering at home or go out for a nice meal at a restaurant. Sometimes, I also like to explore new places or engage in adventurous activities like hiking or visiting an amusement park.

 

Bản dịch

Vào ngày sinh nhật của mình, tôi thường dành thời gian quý giá cho gia đình và bạn bè thân thiết. Tôi tin rằng sinh nhật là dịp đặc biệt để ăn mừng và tạo ra những kỷ niệm lâu dài. Trong ngày đó, tôi thường lên kế hoạch cho một số hoạt động vui chơi hoặc đi chơi. Ví dụ, tôi có thể tổ chức một buổi sum họp nhỏ ở nhà hoặc đi ra ngoài thưởng thức một bữa ăn ngon ở nhà hàng. Đôi khi, tôi cũng thích khám phá những địa điểm mới hoặc tham gia các hoạt động mạo hiểm như đi bộ đường dài hoặc tham quan công viên giải trí.

 

Các từ và cấu trúc được sử dụng

  • occasion (danh từ): sự kiện, dịp, cơ hội.
  • outing (danh từ): cuộc đi chơi.
  • explore (động từ): khám phá, thám hiểm
  • engage in something= take part in something: tham gia vào việc gì đó.
  • amusement (danh từ): sự vui chơi, giải trí

 

2. Do you think it is important for you to celebrate your birthday? 

Yes, I do believe it is important to celebrate my birthday. Birthday is a special occasion that marks the anniversary of our birth and signifies another year of life. It provides an opportunity for self-reflection, gratitude, and celebration. Celebrating birthdays allows us to appreciate the milestones we have achieved, the experiences we have had, and the growth we have undergone throughout the year.

 

Bản dịch

Vâng, tôi tin rằng việc tổ chức sinh nhật cho mình là điều quan trọng. Sinh nhật là một dịp đặc biệt đánh dấu ngày sinh nhật của chúng ta và báo hiệu một năm nữa của cuộc đời. Việc này cung cấp một cơ hội để tự suy ngẫm, biết ơn và tổ chức lễ kỉ niệm. Việc tổ chức sinh nhật cho phép chúng ta đánh giá cao những cột mốc mà chúng ta đã đạt được, những trải nghiệm chúng ta đã có và sự trưởng thành mà chúng ta đã trải qua trong suốt cả năm.

 

Các từ mời và cấu trúc được sử dụng

  • anniversary (danh từ): ngày kỉ niệm, lễ kỉ niệm
  • self-reflection (danh từ): suy ngẫm về bản thân
  • gratitude (danh từ): lòng biết ơn
  • milestone (danh từ): cốt mộc (của cuộc đời).
  • undergo (động từ): trải qua, chịu đựng.

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu band 8+ cho topic BIRTHDAY đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng ngần ngại mà chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

Bài viết liên quan