Topic: JEWELLERY – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Cùng IELTSITY luyện tập kĩ năng SPEAKING thông qua các câu hỏi PART 1 trong chủ đề JEWELLERY nhé. Chúng mình hy vọng bạn sẽ học được nhiều điều mới mẻ trong bài viết này.

 

 

1. Do you often wear jewelry?

Yes, I often wear jewelry. I  believe that jewelry can enhance one’s appearance and add a touch of elegance to any outfit. I enjoy wearing different types of jewelry such as necklaces, bracelets, and earrings. I believe that jewelry can be a form of self-expression and help showcase one’s personal style. However, I do not wear excessive or flashy jewelry, as I prefer a more subtle and understated look.

 

Các từ mới và cấu trúc câu được sử dụng

 • enhance (động từ): tăng cường, làm tăng, nâng cao
 • elegance (tính từ): tính thanh lịch
 • showcase (động từ): trưng bày, trưng ra (một cách tốt nhất).
 • excessive (tính từ): thái quá
 • flashy (tính từ): loè loẹt, hào nhoáng
 • subtle (tính từ): tinh tế, tế nhị
 • understated (tính từ): không quá thu hút sự chú ý

 

Bản dịch

Vâng, tôi thường đeo đồ trang sức. Tôi tin rằng đồ trang sức có thể nâng cao vẻ ngoài của một người và tăng thêm vẻ sang trọng cho bất kỳ bộ trang phục nào. Tôi thích đeo nhiều loại trang sức khác nhau như dây chuyền, vòng tay và hoa tai. Tôi tin rằng trang sức có thể là một hình thức thể hiện bản thân và giúp thể hiện phong cách cá nhân của một người. Tuy nhiên, tôi không đeo đồ trang sức quá cầu kỳ hoặc lòe loẹt vì tôi thích vẻ ngoài tinh tế và nhẹ nhàng hơn.

 

2. Do you usually buy jewelry?

Yes, I usually buy jewelry. I enjoy accessorizing my outfits with different pieces of jewelry as it adds a touch of elegance and style to my overall look. I believe that jewelry can be a form of self-expression and it allows me to showcase my personal taste and preferences. However, I do not buy jewelry excessively and I make sure to choose pieces that are timeless and versatile so that I can wear them on various occasions.

 

Các từ mới và cấu trúc câu được sử dụng

 • accessorize (động từ): phụ kiện hoá, trang bị thêm phụ kiện
 • versatile (tính từ): linh hoạt, tháo vát, đa năng

 

Bản dịch

Có, tôi thường mua đồ trang sức. Tôi thích kết hợp trang phục của mình với những món đồ trang sức khác nhau vì nó tạo thêm nét thanh lịch và phong cách tổng thể của tôi. Tôi tin rằng trang sức có thể là một hình thức thể hiện bản thân và nó cho phép tôi thể hiện sở thích và sở thích cá nhân của mình. Tuy nhiên, tôi không mua đồ trang sức quá mức và tôi đảm bảo chọn những món đồ có giá trị vượt thời gian và linh hoạt để có thể đeo chúng trong nhiều dịp khác nhau.

 

3. Why do you think some people wear a piece of jewelry for a long time?

Some people wear a a piece of jewelry for a long time because it holds sentimental value to them. It could be a gift from a love one or a family heirloom that has been passed down through generations. These pieces of jewelry carry emotional significance and wearing them serves as a way to keep those memories and connection alive.

Additionally, some people may wear a particular piece of jewelry as a symbol of their identity or personal style. It becomes a part of their everyday attire and they feel incomplete without it.

 

Các từ và cấu trúc câu được sử dụng

 • sentimental (tính từ): (thuộc) tình cảm.
 • heirloom (danh từ): vật gia truyền.
 • pass down (cụm từ): được truyền lại (thường là từ những người quá cố cho người còn sống).
 • attire (danh từ): quần áo (thường để nói về quần áo trang trọng).

 

Bản dịch 

Một số người đeo một món đồ trang sức trong thời gian dài vì nó có giá trị tình cảm đối với họ. Đó có thể là món quà từ người thân yêu hoặc một vật gia truyền của gia đình được truyền qua nhiều thế hệ. Những món đồ trang sức này mang ý nghĩa tình cảm và việc đeo chúng như một cách để lưu giữ những kỷ niệm và sự kết nối đó.

Ngoài ra, một số người có thể đeo một món đồ trang sức cụ thể như một biểu tượng cho danh tính hoặc phong cách cá nhân của họ. Nó trở thành một phần của trang phục hàng ngày của họ và họ cảm thấy không trọn vẹn nếu không có nó.

 

Bài viết liên quan