Topic: Noise – Câu trả lời mẫu SPEAKING band 8+

Chủ đề Noise là một trong những chủ đề khá hay và không dễ dàng chinh phục trong những câu hỏi IELTS SPEAKING PART 3. Tuy nhiên các bạn đừng quá lo lắng, hãy cùng IELTSITY tham khảo thử một vài câu trả lời mẫu sau nhé.

 

 

1. Do you think it is good for children to make noise?

I believe it is important for children to have the freedom to make noise. Making noise is a natural part of their development and expression. It allows them to explore their creativity, communicate their emotions, and develop their social skills. Additionally. making noise can be a form of play and can contribute to their overall enjoyment and engagement in their environment. However it is important to teach children about appropriate times and places for making noise, So they can learn to respect others’ need for quiet and maintain a balance between self-expression and consideration for others.

 

Các từ và cấu trúc được dùng

  • contribute to something (cụm từ): là nguyên nhân dẫn đến cái gì đó, góp phần vào cái gì đó

Eg: The main gases that contribute to the greenhouse effect are carbon dioxide and methane. (Các loại khí chủ yếu là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính là co2 và metan. 

  • engage in something (cụm từ) =take part in something:  tham gia vào việc gì đó,

Eg: I choose to engage in that dangerous mission: (Tôi chọn tham gia vào nhiệm vụ nguy hiểm đó.)

  • engage someone in conversation: bắt đầu cuộc trò chuyện với ai đó

Eg: My teacher engaged me in conversation after school. (Cô giáo bắt đầu cuộc trò chuyện với tôi ngay sau giờ tan học)

  • self-expression (n) thể hiện cá nhân mình

 

Bản dịch

Tôi tin rằng điều quan trọng là trẻ em được tự do gây ồn ào. Gây ồn ào là một phần tự nhiên trong quá trình phát triển và biểu cảm của chúng. Nó cho phép họ khám phá khả năng sáng tạo, truyền đạt cảm xúc và phát triển các kỹ năng xã hội. Ngoài ra. gây ra ồn ào có thể là một hình thức vui chơi và có thể góp phần mang lại sự thích thú và gắn kết với môi trường của trẻ. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải dạy trẻ về thời gian và địa điểm thích hợp để gây ồn ào, để chúng có thể học cách tôn trọng nhu cầu im lặng của người khác và duy trì sự cân bằng giữa việc thể hiện bản thân và quan tâm đến người khác.

 

2. What kinds of noises are there in our life?

There are various kinds of noises in our daily lives. Firstly, we have environmental noises such as traffic sounds, construction noises, and the hustle and bustle of city life. These noises are a part of our urban environment and can sometimes be unavoidable. Secondly, we have household noises like the sound of appliances, doors opening and closing, and people talking or laughing. These noises are a normal part of our daily routines. Additionally, we have recreational noises such as music, television, and sports events, which provide entertainment and relaxation for many people. Lastly, we have natural noises like the sound of rain, wind, birds chirping, and waves crashing. These noises can be soothing and help us connect with nature.

 

Các từ và cấu trúc được dùng

  • hustle and bustle: thành ngữ “hustle and bustle được tạo thành từ hai danh từ “hustle  “bustle với ý nghĩa diễn tả một cuộc sống hối hả, nhộn nhịp  tràn đầy năng lượng.
  • daily routine : thói quen hàng ngày
  • bird chirping: tiếng chim ríu rít.
  • soothing (tính từ): an ủi, dỗ dành, làm dịu đi

 

Bản dịch

Có nhiều loại tiếng ồn khác nhau trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta có những tiếng ồn môi trường như tiếng ồn giao thông, tiếng ồn xây dựng và sự hối hả, nhộn nhịp của cuộc sống thành phố. Những tiếng ồn này là một phần của môi trường đô thị của chúng ta và đôi khi có thể không thể tránh khỏi. Thứ hai, chúng ta có những tiếng ồn trong nhà như âm thanh của các thiết bị, tiếng cửa đóng mở và tiếng mọi người đang nói chuyện cười đùa. Những tiếng ồn này là một phần bình thường trong thói quen hàng ngày của chúng ta. Ngoài ra, chúng ta còn có những tiếng ồn giải trí như âm nhạc, truyền hình và các sự kiện thể thao cái mà mang lại sự giải trí và thư giãn cho nhiều người. Cuối cùng, chúng ta có những tiếng động tự nhiên như tiếng mưa, tiếng gió, tiếng chim hót, tiếng sóng vỗ. Những tiếng động này có thể làm dịu và giúp chúng ta kết nối với thiên nhiên.

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu band 8+ cho topic NOISE đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng ngần ngại mà chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

Bài viết liên quan