Topic: Small Business- Câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Cùng IELTSITY luyện tập kĩ năng SPEAKING thông qua chủ đề “Small Business” nhé! Chúng mình hy vọng bạn sẽ học được nhiều từ vựng hay cũng cấu trúc mới trong chủ đề độc lạ này.

 

 

1. Do you prefer buying things from big companies or small businesses?

Personally, I do not have a strong preference for buying things from either big companies or small businesses. I believe that both types of businesses have their own advantages and disadvantages. My decision to buy from a big company or a small business depends on various factors such as the specific product or service I am looking for, the price, and the overall shopping experience. I believe it is important to consider both opinions and make an informed decision based on individual needs and preferences.

 

Bản dịch

Cá nhân tôi không có ưu tiên mua hàng từ các công ty lớn hay doanh nghiệp nhỏ. Tôi tin rằng cả hai loại hình kinh doanh đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Quyết định mua hàng từ một công ty lớn hay một doanh nghiệp nhỏ của tôi phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể mà tôi đang tìm kiếm, giá cả và trải nghiệm mua sắm. Tôi tin rằng điều quan trọng là phải xem xét cả hai ý kiến và đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên nhu cầu và sở thích cá nhân.

 

Từ và các cấu trúc được sử dụng

preference (danh từ): sự ưa thích, ưu ái hơn

Bonus *: in preference to: thích hơn là

Ví dụ: He chose to play football in preference to basketball.

informed (tính từ): có hiểu biết

Ví dụ: He is an informed critic (Anh ấy là một nhà phê bình có hiểu biết)

 

2. Have you ever thought about starting your own business?

Yes, I have definitely considered starting my own business. The idea of being my own boss and having the freedom to pursue my own ideas and goals is extremely appealing to me. However, I also understand that starting a business is not an easy task and requires careful planning, market research, and financial resources. Therefore, while I have thought about it, I am currently focusing on gaining more experience and knowledge in my field before taking the leap into entrepreneurship.

 

Bản dịch

Vâng, tôi chắc chắn đã cân nhắc việc bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình. Ý tưởng trở thành ông chủ của chính mình và có quyền tự do theo đuổi những ý tưởng và mục tiêu của riêng mình vô cùng hấp dẫn đối với tôi. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng khởi nghiệp không phải là một việc dễ dàng và đòi hỏi phải lập kế hoạch, nghiên cứu thị trường và nguồn tài chính cẩn thận. Vì vậy, trong khi suy nghĩ về điều này, tôi hiện đang tập trung vào việc tích lũy thêm kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực của mình trước khi bắt đầu bước chân vào lĩnh vực kinh doanh.

 

Từ và các cấu trúc được sử dụng

pursue (động từ): theo đuổi, mưu cầu

ví dụ: Pursue my dream (theo đuổi giấc mơ của tôi), Pursue happiness (mưu cầu hạnh phúc).

financial resource: nguồn lực tài chính

take a leap into something: bước chân vào lĩnh vực nào đó, chúng ta sử dụng cụm từ này để nói về một về việc làm điều gì đó mạo hiểm hoặc không chắc chắn nhưng có khả năng nâng cao vị trí của chúng ta trong xã hôi, công ty,… rất nhiều.

entrepreneurship (danh từ): sự làm chủ doanh nghiệp

entrepreneur (danh từ): doanh nhân

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu band 8+ cho topic SMALL BUSINESS đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng ngần ngại mà chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

Bài viết liên quan