Topic: TRANSPORTATION – Câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Cùng IELTSITY luyện tập kĩ năng SPEAKING thông qua các câu hỏi PART 3 của chủ đề TRANSPORTATION nhé. Chúng minh hy vọng bạn sẽ học được nhiều điều mới mẻ thông qua bài viết này.

 

 

What benefits does public transport bring to the world?

Public transport brings numerous benefits to the world. Firstly, it helps reduce traffic congestion in cities, which in turn reduces air pollution and carbon emissions. This contributes to a cleaner and healthier environment. Secondly, public transport is more cost-effective for individuals compared to owning and maintaining a private vehicle. It helps save money on fuel, parking fees, and vehicle maintenance.

Additionally, public transportation promotes social inclusion by providing affordable and accessible transportation options for people of all income levels. It ensures that everyone has equal opportunities to travel and access essential services.

 

Các từ mới và cấu trúc được sử dụng

 • numerous (tính từ): rất nhiều
 • traffic congestion = traffic jam: tắc nghẽn giao thông
 • promote (động từ): thăng chức, đề bạt, thúc đẩy
 • affordable (tính từ): phải chăng, có thể chấp nhận được (thường để nói về giá cả)

 

Bản dịch

Giao thông công cộng mang lại nhiều lợi ích cho thế giới. Thứ nhất, nó giúp giảm tắc nghẽn giao thông ở các thành phố, từ đó giảm ô nhiễm không khí và lượng khí thải carbon. Điều này góp phần tạo nên một môi trường sạch hơn và lành mạnh hơn. Thứ hai, phương tiện giao thông công cộng tiết kiệm chi phí hơn cho cá nhân so với việc sở hữu và bảo dưỡng phương tiện cá nhân. Nó giúp tiết kiệm tiền nhiên liệu, phí đỗ xe và bảo trì xe.

Ngoài ra, giao thông công cộng thúc đẩy hòa nhập xã hội bằng cách cung cấp các lựa chọn giao thông hợp lý và dễ tiếp cận cho mọi người ở mọi mức thu nhập. Nó đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội bình đẳng trong việc đi lại và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

 

Do you think governments should make it a rule for people to use public transport?

While it may be beneficial for governments to encourage the use of public transport, I don’t believe it should be mandatory for people to use it. There are several reasons for this. Firstly, not all areas have well-developed public transport systems, so it may not be feasible option for everyone. Additionally, some individuals may have specific needs or circumstances that require them to use private transportation. Forcing everyone to use public transport could be seen as infringing on personal freedom and choice.

Instead, governments should focus on improving and expanding public transport options, making them more convenient, affordable, and environmentally friendly. This way, people will be more inclined to choose public transport voluntarily.

 

Các từ mới và cấu trúc được sử dụng

 • beneficial (tính từ): có ích, có lợi
 • mandatory (tính từ): mang tính bắt buộc
 • feasible (tính từ): có tính khả thi, có thể làm được
 • circumstance (danh từ, thường để số nhiều): hoàn cảnh, trường hợp,…
 • *Bonus: in/under no circumstances: không bao giờ. Ví dụ: In no circumstances you should trust him. (Trong mọi trường hợp bạn không nên tin tưởng anh ta.)
 • infringe (động từ): vi phạm, xâm phạm
 • infringe on/upon something: tước đi quyền, hoặc xâm phạm quyền/ cái đì của ai đó.Ví dụ: These restrictions infringe upon basic human rights (những hạn chế này vi phạm các quyền cơ bản của con người)
 • incline (danh từ): mặt nghiêng
 • incline (động từ): có ý thiên về cái gì đó, làm cho ai đó có ý thiên về cái gì đó

 

Bản dịch

Mặc dù việc chính phủ khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng có thể có lợi nhưng tôi không tin rằng việc bắt buộc mọi người phải sử dụng phương tiện này. Cái này có một vài nguyên nhân. Thứ nhất, không phải khu vực nào cũng có hệ thống giao thông công cộng phát triển tốt nên đây có thể không phải là lựa chọn khả thi cho tất cả mọi người. Ngoài ra, một số cá nhân có thể có những nhu cầu hoặc hoàn cảnh cụ thể buộc họ phải sử dụng phương tiện giao thông cá nhân. Việc ép buộc mọi người sử dụng phương tiện giao thông công cộng có thể bị coi là xâm phạm quyền tự do và lựa chọn cá nhân.

Thay vào đó, các chính phủ nên tập trung vào việc cải thiện và mở rộng các lựa chọn giao thông công cộng, làm cho chúng trở nên thuận tiện hơn, giá cả phải chăng và thân thiện với môi trường hơn. Bằng cách này, người dân sẽ có xu hướng tự nguyện lựa chọn phương tiện công cộng hơn.

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu band 8+ cho topic TRANSPORTATION đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!
Bài viết liên quan