TOPIC: VOLUNTEER – Câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Cùng IELTSITY luyện tập kĩ năng SPEAKING thông qua các câu hỏi trong chủ đề VOLUNTEER nhé. Chúng mình hy vọng các bạn sẽ học được nhiều điều mới mẻ thông qua bài viết này.

 

 

1. Have you ever done any voluntary work?

Yes, I have had the opportunity to engage in voluntary work. I believe that giving back to the community is important, and it allows me to contribute to causes that I am passionate about. In the past, I have participated in environmental clean-up campaigns, where I worked alongside other volunteers to preserve and protect our natural surroundings.

 

Các từ và cấu trúc câu

 • engage in= take part in: tham gia vào (hoạt động, sự kiện gì đó).
 • contribute to: là nguyên nhân gây ra cái gì, đóng góp, góp phần vào cái gì
 • participate in: tham gia vào (hoạt động, sự kiện gì đó).
 • campaign (danh từ): chiến dịch
 • preserve (động từ): bảo tồn, giữ gìn, bảo quản.

 

Bản dịch

Vâng, tôi đã có cơ hội tham gia công việc tình nguyện. Tôi tin rằng việc cống hiến cho cộng đồng là điều quan trọng và nó cho phép tôi đóng góp cho những hoạt động mà tôi đam mê. Trước đây, tôi đã từng tham gia các chiến dịch làm sạch môi trường, nơi tôi làm việc cùng với các tình nguyện viên khác để bảo tồn và bảo vệ môi trường thiên nhiên xung quanh chúng ta.

 

2. Would you volunteer to help people outside your community?

Yes, I would definitely help people outside my community. I believe that extending a helping hand to those in need, regardless of their location, is a noble act. It allows me to broaden my perspective, learn about different cultures, and make a positive impact on the lives of others. Volunteering outside my community also provides an opportunity for personal growth and development, as it challenges me to adapt to new environments and work with diverse groups of people.

 

Các từ và cấu trúc câu

 • a helping hand: sự giúp đỡ và hỗ trợ
 • noble (tính từ): cao thượng, cao quý, thanh cao
 • broaden my perspective: mở rộng tầm nhìn, tầm hiểu biết của tôi.
 • impact (danh từ/động từ): vụ va chạm, có tác động với
 • adapt (động từ): thích nghi với thứ gì đó
 • diverse (tính từ): đa dạng

 

Bản dịch

Có, tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ những người bên ngoài cộng đồng của mình. Tôi tin rằng việc đưa tay giúp đỡ những người gặp khó khăn, bất kể họ ở đâu, là một hành động cao cả. Nó cho phép tôi mở rộng tầm nhìn của mình, tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau và tạo ra tác động tích cực đến cuộc sống của người khác. Hoạt động tình nguyện bên ngoài cộng đồng của tôi cũng mang đến cơ hội phát triển và trưởng thành cá nhân vì nó thách thức tôi thích nghi với môi trường mới và làm việc với nhiều nhóm người khác nhau.

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu band 8+ cho topic VOLUNTEER đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

Bài viết liên quan