Topic: Week – Câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Cùng IELTSITY luyện tập kĩ năng nói của mình thông qua chủ đề đầy bí ẩn WEEK này nhé. Chúng mình hy vọng bạn sẽ học được điều gì đó mới mẻ thông qua bài viết này.

 

 

1. What is your favorite day of the week?

My favorite day of the week is Sunday. I enjoy Sundays because it is a day when I can relax and unwind after a busy week. It is a day when I can do things I enjoy such as spending time with family and friends, pursuing hobbies or simply indulging in some self-care. Sundays also give me the opportunity to explore new places, try new activities, or go on mini adventures.

 

Bản dịch

(Ngày yêu thích của tôi trong tuần là chủ nhật. Tôi thích ngày chủ nhật vì đó là ngày tôi có thể thư giãn và nghỉ ngơi sau một tuần bận rộn. Đó là ngày mà tôi có thể làm những điều mình thích như dành thời gian cho gia đình và bạn bè, theo đuổi sở thích hoặc đơn giản là chăm sóc bản thân. Chủ nhật cũng cho tôi cơ hội khám phá những địa điểm mới, thử các hoạt động mới hoặc tham gia các cuộc phiêu lưu nhỏ.)

 

Các từ mới và cấu trúc được sử dụng

  • pursuing hobbies: theo đuổi những sở thích.
  • opportunity (danh từ): cơ hội
  • adventure (danh từ): cuộc phiêu lưu, mạo hiểm.
  • unwind (khẩu ngữ): thư giãn sau một thời gian căng thẳng, (động từ): tháo ra
  • Ví dụ : I need to unwind the tangled wires before I can connect the devices (Tôi cần gỡ những sợi dây bị rối trước khi có thể kết nối các thiết bị)Ví dụ*: Listening to music is a good way to unwind. (Nghe nhạc là một trong những cách tốt để thư giãn)

 

2. Is there anything that you do every day?

Yes, there are a few things that I do every day. Firstly, I make it a point to exercise or engage in some form of physical activity. This helps me stay fit and energized throughout the day. Additionally, I have a habit of reading for at least 30 minutes every day. This allows me to expand my knowledge and relax my mind.

 

Bản dịch

(Vâng, có một vài điều mà tôi làm hàng ngày. Đầu tiên, tôi coi trọng việc tập thể dục hoặc tham gia vào một số hình thức hoạt động thể chất. Điều này giúp tôi giữ dáng và tràn đầy năng lượng suốt cả ngày. Ngoài ra, tôi có thói quen đọc ít nhất 30 phút mỗi ngày. Điều này cho phép tôi mở mang kiến thức và thư giãn đầu óc.)

 

Các từ mới và cấu trúc câu được sử dụng

  • make it a point : chúng ta sử dụng cụm từ này khi muốn diễn đạt điều gì đó, hoặc việc gì đó quan trọng hoặc muốn làm rõ ý kiến, quan điểm về một vấn đề nào đó.
  • engage in something= take part in something: tham gia vào việc gì đó.
  • energize (động từ): làm cái gì đó trở nên mạnh mẽ, tiếp thêm nghĩ lực, tiếp thêm năng lượng,…
  • expand my knowledge: mở rộng kiến thức, mở mang tri thức

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu band 8+ cho topic WEEK đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng ngần ngại mà chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

Bài viết liên quan