TOPIC: WRITING – Câu trả lời mẫu SPEAKING BAND 8+

Cùng IELTSITY luyện tập kĩ năng SPEAKING thông qua các câu hỏi trong chủ đề Writing nhé. Chúng mình hy vọng các bạn sẽ học được nhiều điều mới mẻ thông qua bài viết này.

 

 

1. Did you like writing when you were a child? Why/Why not?

Yes, I absolutely loved writing when I was a child. Writing was a way for me to express my creativity and imagination. I enjoyed creating stories, and poems and even keeping a journal to document my daily experiences. Writing allowed me to explore different worlds and characters and was a form of escapism. Additionally, I found writing to be a therapeutic outlet, as it helped me process my thoughts and emotions

 

Bản dịch. 

Vâng, tôi cực kỳ thích viết lách khi còn nhỏ. Viết là một cách để tôi thể hiện sự sáng tạo và trí tưởng tượng của mình. Tôi thích tạo ra những câu chuyện, những bài thơ và thậm chí viết nhật ký để ghi lại những trải nghiệm hàng ngày của mình. Viết lách cho phép tôi khám phá những thế giới và nhân vật khác nhau và đối với tôi là một hình thức thoát ly. Ngoài ra, tôi thấy viết lách là một phương pháp trị liệu vì nó giúp tôi xử lý những suy nghĩ và cảm xúc của mình. 

 

Các từ và cấu trúc câu được sử dụng

  • creativity (danh từ): óc sáng tạo, sự sáng tạo.
  • imagination (danh từ): Sự tưởng tượng.
  • escapism (danh từ): khuynh hướng thoát khỏi thức tế.
  • therapeutic outlet: phương pháp trị liệu.

 

2. Do you prefer typing or writing things by hand? Why?

I prefer typing over writing things by hand for several reasons. Firstly, typing is much faster and more efficient. With a keyboard, I can type at a much higher speed compared to writing by hand, allowing me to complete tasks more quickly. Secondly, typing offers greater convenience and flexibility. I can easily edit and change my work without having to rewrite the entire document. 

 

Bản dịch

Tôi thích gõ hơn là viết bằng tay vì nhiều lý do. Thứ nhất, gõ nhanh hơn và hiệu quả hơn nhiều. Với bàn phím, tôi có thể gõ với tốc độ cao hơn nhiều so với viết bằng tay, giúp tôi hoàn thành công việc nhanh hơn. Thứ hai, việc đánh máy mang lại sự thuận tiện và linh hoạt hơn. Tôi có thể dễ dàng chỉnh sửa và thay đổi phần công việc của mình mà không cần phải viết lại toàn bộ tài liệu.

 

Các từ và cấu trúc câu được sử dụng

  • convenience (danh từ): sự tiện lợi
  • flexibility (danh từ): sự linh hoạt

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu band 8+ cho topic WRITING đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng ngần ngại mà chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!