Giảng Viên Lê Đức Duy

Giảng Viên Lê Đức Duy

– Kinh nghiệm giảng dạy & đào tạo IELTS 5 năm

– 4 năm sinh sống , học tập & làm việc ở Mỹ

– Khách mời tham dự show “ Tạp chí Giáo dục ” của VTV

– Giảng dạy tiếng Anh 1 năm tại ĐH Bách Khoa Aptech Cử nhân ĐH RMIT ( Economics & Finance )

– Cử nhân ĐH NORTH SEATTLE COLLEGE ( NSC ) ( Computer Science )

– Trợ lý văn phòng quản lý học sinh DH NSC ( 2015-2016 )