Lưu trữ của tác giả: Giảng viên IELTSITY

ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC TRONG TIẾNG ANH VÀ NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT

Động từ bất quy tắc – một trong những khó khăn nhất của người học...

ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU (MODAL VERBS): ĐỊNH NGHĨA, CÁCH SỬ DỤNG VÀ BÀI TẬP

Động từ khiếm khuyết hay Động từ khuyết thiếu (Modal Verbs) là một chủ đề...

TỔNG HỢP KIẾN THỨC VỀ CỤM ĐỘNG TỪ (PHRASAL VERBS) TRONG TIẾNG ANH VÀ BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Cụm động từ (hay còn gọi là các Phrasal Verbs) là một điểm ngữ pháp...

THI THỬ IELTS TẠI BC DÀNH CHO HỌC VIÊN CỦA IELTSITY

IELTSITY sẽ tổ chức thi thử trên máy tính tại chính phòng thi thật của...

PROTECT ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Protect đi với giới từ from, against, with, for, over. Cùng IELTSITY tìm hiểu về...

AMAZED ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Amazed đi với giới từ at, by, to. Chọn sao cho đúng đây? Cùng IELTSITY...

INVOLVED ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Involved đi với giới từ in và with. Cùng IELTSITY tìm hiểu về ngữ nghĩa...

SUCCESS ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Success đi với in, of, with. Hãy cùng IELSITY tìm hiểu về ngữ nghĩa là...

ARGUE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Argue đi với giới từ with, over, for, against. Cùng IELTSITY tìm hiểu về ngữ...

ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG ANH VÀ NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT

Động từ là gì? Động từ là một loại từ thường được sử dụng để...