Group Project

Group project trong mỗi khoá học là phương pháp IELTSITY sử dụng để đem lại cảm hứng và sự thích thú trong quá trình học ngôn ngữ cho từng bạn học sinh. Học sinh chỉ có thể thực sự sử dụng tiếng anh một cách nhuần nhuyễn và tự nhiên khi có những thói quen khiến cho bản thân tiếp xúc và đắm chìm trong tiếng anh hằng ngày.  Ngoài việc cung cấp các kiến thức và kĩ năng cần thiết để làm tốt bài thi IELTS, học viên tại IELTSITY sẽ còn được định hướng để hình thành các “thói quen Tiếng Anh” mới qua các group project khác nhau của từng khoá học. Video thuyết trình về kênh Youtube Channel bằng tiếng Anh yêu thích của bạn Thu Thảo và Hoài Trần lớp ITY401 – Group Project của lớp lvl 4 tại IELTSITY, giúp các bạn học sinh hình thành thói quen xem Youtube bằng Tiếng Anh để có thể vừa học vừa chill