Topic: Singing – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Cùng IELTSITY luyện tập kĩ năng SPEAKING thông qua các câu hỏi PART 1 chủ đề SINGING nhé. Chúng mình hy vọng các bạn sẽ học được nhiều điều mới mẻ thông qua bài viết này.

 

 

1. Do you like singing? Why?

Yes, I absolutely love singing. There are several reasons why I enjoy this activity so much. Firstly, singing allows me to express myself and my emotions in a unique and creative way. It serves as a release form and helps me connect with my inner self. Whether I am feeling happy, depressed, or even stressed, singing allows me to channel those emotions and express them through the power of music.

 

Bản dịch

Vâng, tôi thực sự thích ca hát. Có một số lý do khiến tôi thích hoạt động này đến vậy. Thứ nhất, ca hát cho phép tôi thể hiện bản thân và cảm xúc của mình một cách độc đáo và sáng tạo. Nó đóng vai trò như một hình thức giải phóng và giúp tôi kết nối với nội tâm của mình. Cho dù tôi đang cảm thấy vui vẻ, chán nản hay thậm chí căng thẳng, ca hát cho phép tôi truyền tải những cảm xúc đó và thể hiện chúng thông qua sức mạnh của âm nhạc.

 

Các từ và cấu trúc được sử dụng

 • unique (tính từ): độc nhất
 • release (danh từ/động từ): giải phóng, giải thoát
 • channel (động từ): thể hiện, truyền tải

 

2. Have you ever learned how to sing?

Yes, I have learned how to sing. I have taken singing lessons and have practiced regularly to improve my vocal skills. Learning how to sing has helped me develop proper techniques, control my breath, and expand my vocal range. It has also taught me to express emotions through music and connect with others through singing.

 

Bản dịch

Vâng, tôi đã học cách hát. Tôi đã học hát và luyện tập thường xuyên để cải thiện kỹ năng thanh nhạc của mình. Học hát đã giúp tôi phát triển kỹ thuật hát phù hợp, kiểm soát hơi thở và mở rộng âm vực của mình. Nó cũng dạy tôi thể hiện cảm xúc thông qua âm nhạc và kết nối với người khác thông qua ca hát.

 

Các từ và cấu trúc được sử dụng

 • vocal skill: kĩ năng âm nhạc
 • technique: kĩ thuật
 • express (tính từ): hoả tốc, tốc hành (động từ): bày tỏ, biểu lộ
 • emotion (danh từ): cảm xúc

 

3. Do you think singing can bring happiness to people? 

Absolutely, I am convinced that singing has the power to bring immense happiness to individuals. When we sing, our bodies release endorphins, which are natural mood-boosting hormones. Singing allows us to express our emotions, relieve stress, and uplift our spirits. Moreover, singing in a group or choir  foster a sense of belonging and camaraderies.

 

Bản dịch

Tất nhiên rồi, tôi tin rằng ca hát có sức mạnh mang lại niềm hạnh phúc vô bờ bến cho mỗi cá nhân. Khi chúng ta hát, cơ thể chúng ta giải phóng endorphin, một loại hormone tự nhiên giúp cải thiện tâm trạng. Ca hát cho phép chúng ta bày tỏ cảm xúc, giải tỏa căng thẳng và nâng cao tinh thần. Hơn nữa, hát trong một nhóm hoặc dàn hợp xướng còn nuôi dưỡng cảm giác thân thuộc và tình bạn thân thiết.

 

Các từ và cấu trúc câu được sử dụng

 • immense (tính từ): mênh mông, rộng lớn, bao la
 • mood-boosting hormone: hoocmon giúp cải thiện tâm trạng
 • uplift (động từ): nâng đỡ, nâng cao
 • spirit (danh từ): tinh thần
 • choir (danh từ): đội hát ở nhà thờ.
 • camaraderie (danh từ): tình thân thiết, tình đồng chí.

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic SINGING đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

 

Bài viết liên quan