Topic Success – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Trở thành một người thành công có dễ không? Hãy cùng trả lời câu hỏi topic Success band 8+ với IELTSITY nhé!

Topic Success

 

1. Is it easy to become a successful person? 

Well, I definitely wouldn’t say that becoming successful is easy. You have to overcome a lot of trials and tribulations, you need to be very driven if you want to be successful. Also, I think the biggest challenge on your path to success is that you need to have a lot of self-discipline which is very difficult to acquire because having self discipline means that you are able to say no to yourself, you force yourself to do things when you’re lazy and have no motivation, you put yourself in uncomfortable situations to grow and these are all very difficult things for people to do nowadays because we tend to seek immediate pleasure in our life. So yeah, I think that’s the reason why being successful is not an easy task for most people.

Bản dịch:

Chà, tôi chắc chắn sẽ không nói rằng trở nên thành công là dễ dàng. Bạn phải vượt qua rất nhiều thử thách và khổ nạn, bạn cần phải rất có động lực nếu muốn thành công. Ngoài ra, tôi nghĩ thử thách lớn nhất trên con đường dẫn đến thành công của bạn là bạn cần phải có rất nhiều kỷ luật tự giác, điều này rất khó để có được bởi vì có kỷ luật bản thân có nghĩa là bạn có thể nói không với chính mình, bạn buộc mình phải làm. mọi thứ khi bạn lười biếng và không có động lực, bạn đặt mình vào những tình huống không thoải mái để phát triển và đây đều là những điều rất khó thực hiện đối với mọi người ngày nay bởi vì chúng ta có xu hướng tìm kiếm niềm vui tức thời trong cuộc sống của mình. Vì vậy, vâng, tôi nghĩ đó là lý do tại sao thành công không phải là một nhiệm vụ dễ dàng đối với hầu hết mọi người.

Các từ mới và cụm từ được sử dụng:

 • trials and tribulations (n) thử thách và khổ nạn
 • driven (adj) có động lực
 • self-discipline (n) kỉ luật bản thân
 • acquire (v) có được, lấy được
 • seek (v) tìm kiếm
 • pleasure (n) niềm vui

 

2. How do you judge whether the young people are successful?

Well, normally most people would look at very obvious things to judge whether a young person is successful or not like the monthly income of that person or the possession of expensive things like cars and houses but I think those things are actually superficial and it is unfair to do so. And by that I mean it can be really easy for a young person to own an expensive car if he is born into a wealthy family, so I think the most accurate measure would be by looking at what they have achieved with their own ability without anyone’s help. Say, a young man who is talented and bold enough to start up even a small business should be considered more successful than someone who just takes over a high position in a company his family owned.

Bản dịch:

Chà, thông thường hầu hết mọi người sẽ nhìn vào những thứ rất hiển nhiên để đánh giá một người trẻ tuổi có thành công hay không như thu nhập hàng tháng của người đó hay việc sở hữu những thứ đắt tiền như xe hơi và nhà cửa nhưng tôi nghĩ những thứ đó thực sự là hời hợt và không công bằng. làm như vậy.

Và ý tôi là, một người trẻ tuổi có thể rất dễ dàng sở hữu một chiếc ô tô đắt tiền nếu anh ta sinh ra trong một gia đình giàu có, vì vậy tôi nghĩ thước đo chính xác nhất sẽ là nhìn vào những gì họ đã đạt được bằng chính khả năng của mình mà không cần bất kỳ ai. giúp đỡ. Chẳng hạn, một chàng trai trẻ đủ tài năng và đủ táo bạo để khởi nghiệp dù chỉ là một doanh nghiệp nhỏ nên được coi là thành công hơn một người chỉ đảm nhận một vị trí cao trong công ty do gia đình anh ta sở hữu.

Các từ mới và cụm từ được sử dụng:

 • possession (n) sự sở hữu
 • superficial (adj) giả tạo
 • measure (n) thước đo
 • ability (n) khả năng
 • bold (adj) táo bạo

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu band 8+ cho topic Success đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

 

Bài viết liên quan