Topic TRAVEL – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Mọi người có thích đi du lịch không? IELTSITY sẽ cùng bạn trả lời câu hỏi part 3 này với các từ vựng và cấu trúc band 8+ nhé!

Topic Travel

1. Do people prefer planned travel?

I think this definitely depends on their personality. Some people like to carefully plan their travel in great detail before they go on vacation. They would have a full itinerary weeks before they travel and they enjoy this planning process as well. They want to know exactly what activities they are going to do on what day, where they are going to eat, which place they are going to visit during their vacation. This can give them ease of mind. But there are people who like to be spontaneous when they go on vacation. They like to wake up in the morning and then see what they feel like doing that day and then they go do it depending on their mood. They may see vacation as a time to completely relax their minds so they don’t want to do too much planning before.

Bản dịch:

Tôi nghĩ điều này chắc chắn phụ thuộc vào tính cách của họ. Một số người thích lên kế hoạch chi tiết cho chuyến du lịch của họ trước khi họ đi nghỉ. Họ sẽ có một lịch trình đầy đủ trong nhiều tuần trước khi đi du lịch và họ cũng thích quá trình lập kế hoạch này. Họ muốn biết chính xác họ sẽ làm những hoạt động gì vào ngày nào, họ sẽ đi ăn ở đâu, họ sẽ đến thăm nơi nào trong kỳ nghỉ của mình. Điều này có thể mang lại cho họ sự thoải mái trong tâm trí.

Tuy nhiên có những người thích khi đi nghỉ đột xuất. Họ thích thức dậy vào buổi sáng và sau đó xem những gì họ cảm thấy thích làm vào ngày hôm đó và sau đó họ làm điều đó tùy thuộc vào tâm trạng của họ. Họ có thể coi kỳ nghỉ là thời gian để hoàn toàn thư giãn đầu óc nên không muốn lên kế hoạch quá nhiều trước đó.

Các từ mới và cụm từ được sử dụng:

  • personality (n) tính cách
  • itinerary (n) lịch trình
  • ease of mind (n) sự thoải mái trong tâm trí
  • spontaneous (adj) tự phát, tự ý

 

2. Why do you think people usually travel?

Well, people can travel for a range of reasons. They may want to visit friends and families who live far away. They may want to learn about other cultures. But I think the biggest reason why people especially young people, travel nowadays is that it’s a form of escapism for them. People spend a lot of time working and sometimes they may feel like they are stuck in a rut. They may feel trapped in the same old routine of waking up, going work and then going back home only to repeat the whole cycle the next day. People can feel burnout after a while so they may want to travel to get out of this routine and temporarily forget about the stress and the responsibilities that they have in their lives. They can let their hair down and recharge the battery when they travel so that they can go back and have more energy to tackle life’s problems.

Bản dịch:

Chà, mọi người có thể đi du lịch vì nhiều lý do. Họ có thể muốn thăm bạn bè và gia đình sống ở xa. Họ có thể muốn tìm hiểu về các nền văn hóa khác. Nhưng tôi nghĩ lý do lớn nhất khiến mọi người, đặc biệt là những người trẻ tuổi, ngày nay đi du lịch là vì đó là một hình thức thoát ly đối với họ. Mọi người dành nhiều thời gian để làm việc và đôi khi họ có thể cảm thấy như bị mắc kẹt trong một lối mòn. Họ có thể cảm thấy bị mắc kẹt trong cùng một thói quen cũ là thức dậy, đi làm và sau đó trở về nhà chỉ để lặp lại toàn bộ chu kỳ vào ngày hôm sau.

Mọi người có thể cảm thấy kiệt sức sau một thời gian, vì vậy họ có thể muốn đi du lịch để thoát khỏi thói quen này và tạm thời quên đi những căng thẳng và trách nhiệm mà họ có trong cuộc sống. Họ có thể xõa và nghỉ ngơi khi đi du lịch để có thể quay trở lại và có thêm năng lượng để giải quyết các vấn đề của cuộc sống.

Các từ mới và cụm từ được sử dụng:

  • escapism (n) hình thức thoát ly
  • be stuck in a rut (v) mắc kẹt trong lối mòn
  • burnout (n) sự kiệt sức
  • let one’s hair down (v) nghỉ ngơi, xoã
  • recharge the battery (v) nghỉ ngơi lại sức

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu band 8+ cho topic TRAVEL đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

 

Bài viết liên quan