PRACTICE FIRST

Đối với 1 bài thi có tính ứng dụng cao như IELTS, nơi học sinh phải thể hiện được khả năng SỬ DỤNG tiếng anh của mình thì việc tạo được một không gian để các bạn thoải mái nói tiếng anh thường xuyên là 1 việc vô cùng quan trọng. Điều này đặc biệt đúng đối với các bạn học sinh tại Việt Nam vì chương trình giảng dạy trên trường lớp thường chú trọng kiến thức ngữ pháp hơn là khả năng sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt suy nghĩ của bản thân.  Tại IELTSITY, các bạn sẽ luôn có hoạt động warm up đầu giờ ở mỗi buổi học: bằng cách luyện phát âm ở các level thấp hay nêu quan điểm của bản thân về các chủ đề xã hội bằng tiếng anh ở các level cao để tối đa hoá thời gian sử dụng ngôn ngữ . Thay vì chỉ luyện nói trong các buổi speaking, các bạn sẽ có cơ hội nói Tiếng Anh trong mỗi buổi học về các chủ đề xã hội hot hay các topic IELTS.  Giảng viên sẽ là người cung cấp các tài liệu nghe/đọc và các câu hỏi giúp học sinh tư duy về 1 topic trước khi đến lớp và học viên sẽ luyện tập đưa ra ý kiến của bản thân trong khoảng thời gian đầu mỗi buổi học. Ngoài việc có nhiều thời gian luyện tập nói Tiếng Anh hơn, học viên sẽ còn trang bị được các kiến thức xã hội để sử dụng trong các phần thi mang tính nghị luận của IELTS như Speaking Part 3/ Writing Task 2 Một bài đọc và câu hỏi về Topic: Environment để các bạn học viên level 4 chuẩn bị và thảo luận/luyện Speaking trong khoảng thời gian đầu của buổi học tiếp theo