Luyện Speaking Chủ Động Theo Phương Pháp Ghi Âm

Với sĩ số lớp học dao động 10-15 học viên thì 2-2.5 tiếng/buổi (trung bình 30 phút luyện nói/buổi) là khó có thể đủ để các bạn thực sự tạo ra sự tiến bộ sau 26-30 buổi học (trừ những học viên đã có khả năng nói tốt sẵn). Vì vậy, trong các khóa học ở IELTSITY, một phần bắt buộc của BTVN sẽ là chủ động dành thời gian luyện nói và ghi âm bài nói lại. Các file ghi âm sẽ được các giảng viên chữa chi tiết sau mỗi buổi học. Hoạt động này tuy sẽ tốn của giảng viên tương đối thời gian chữa Speaking nhưng rõ ràng sẽ đóng vai trò làm ‘kim chỉ nam’ xuyên suốt khóa học để thực sự cải thiện khả năng nói tiếng Anh. Dưới đây là một vài bài luyện nói ghi âm của các bạn học viên tham gia khoa học: https://soundcloud.com/nguy-n-th-h-vi-969336439/speaking-session-4-ieltsity-2 https://soundcloud.com/nhi-l-th-y-n-298126561/what-are-the-causes-of-those https://soundcloud.com/huy-n-trang-893757990/what-are-the-causes-of-those https://soundcloud.com/v-tr-n-linh-trang/speaking-session-5-describe-a
Bài viết liên quan