Describe a time you gave advice to others – Speaking part 2

Bạn hãy cùng IELTSITY giải đề part 2: Describe a time you gave advice to others này với các từ vựng band 8 nhé!

Describe a time you gave advice to others

 

Topic: Describe a time you gave advice to others

CUE CARD: You should say:

 • Who you gave the advice to;
 • What advice you gave;
 • Why they need your advice;
 • And explain how useful the advice was

Câu trả lời mẫu:

I rarely give advice to other people unless they ask, but the time I think I gave a useful piece of advice to someone was when my mother required me to help my younger brother with his study, English to be specific. My younger brother was in grade 10, and my mother wanted me to instruct him to learn English effectively at home, since I used to work as a personal English tutor and have some experience. So, I showed him how to learn language through movies: that is, watch movies with English subtitles and try to imitate what the characters said.

Well, at first my brother was quite reluctant, but the more he did it, the more he enjoyed it. What satisfied me the most was that he actually progressed very quickly in English proficiency. Until three days until these days, he still keeps this habit and sometimes we even watch movies together and discuss them afterwards. I was happy because my brother took my advice seriously and it worked like a charm on him.

Bản dịch: 

Tôi hiếm khi đưa ra lời khuyên cho người khác trừ khi họ yêu cầu, nhưng lần tôi nghĩ rằng tôi đã đưa ra một lời khuyên hữu ích cho ai đó là khi mẹ tôi yêu cầu tôi giúp em trai tôi học tập, cụ thể là tiếng Anh. Em trai tôi đang học lớp 10, mẹ tôi muốn tôi hướng dẫn em học tiếng Anh tại nhà hiệu quả vì tôi từng làm gia sư tiếng Anh và có chút kinh nghiệm. Vì vậy, tôi đã chỉ cho em cách học ngôn ngữ qua phim: tức là xem phim có phụ đề tiếng Anh và cố gắng bắt chước những gì các nhân vật nói.

Ừ thì ban đầu em tôi cũng khá miễn cưỡng nhưng càng làm, cậu ấy càng thấy thích thú. Điều làm tôi hài lòng nhất là khả năng tiếng Anh của cậu ấy tiến bộ rất nhanh. Cho đến ba ngày nay, em vẫn giữ thói quen này và đôi khi chúng tôi còn cùng nhau xem phim và thảo luận về chúng sau đó. Tôi rất vui vì em trai tôi đã nghiêm túc thực hiện lời khuyên của tôi và nó có tác dụng tuyệt vời đối với em.

Các cụm từ được sử dụng trong đoạn:

 • unless: trừ khi
 • specific (adj) cụ thể
 • instruct (v) hướng dẫn
 • effectively (adv) hiệu quả
 • subtitle (n) phụ đề
 • imitate (v) bắt chước
 • reluctant (adj) do dự, miễn cưỡng
 • progress (v) tiến bộ
 • proficiency (n) sự thông thạo
 • work like a charm (cụm) rất hiệu quả

 

Chúng mình mong rằng câu trả lời mẫu của IETLSITY cho topic part 2: Describe a time you gave advice to others đã giúp bạn ôn tập kĩ năng nói của mình.

Bạn có thể xem bản audio tại Tiktok của IELTSITYđây. Đừng quên chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

 

Bài viết liên quan