Topic CHILDREN – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Tại sao trẻ con luôn hớn hở hơn người lớn? Liệu kẹo có phải là phần thưởng phù hợp cho trẻ em? Bạn hãy cùng trả lời các câu hỏi part 3 CHILDREN với câu trả lời mẫu band 8+ từ team IELTSITY nhé!

 

TOPIC CHILDREN

 

1. Are sweets a good thing to reward children?

I guess candies can be used in to incentivize kids to do gooddeeds but only to a certain extent. By that I mean, parents could indulge their children with sweet delicious candies to get them to do the dishes or clean the house, but too much sugar can predispose children to tooth decay or obesity.

Bản dịch: Liệu đồ ngọt có là một phần thưởng tốt cho trẻ em?

Trả lời: Tôi nghĩ rằng kẹo có thể được sử dụng để khuyến khích trẻ em làm việc tốt nhưng chỉ ở một mức độ nhất định. Ý tôi là, cha mẹ có thể cho con ăn kẹo ngọt thơm ngon để bắt chúng rửa bát hay dọn dẹp nhà cửa, nhưng quá nhiều đường có thể khiến trẻ bị sâu răng hoặc béo phì.)

Các từ mới trong câu trả lời:

 • incentivize sb to V (v) khuyến khích, khích lệ ai làm gì
 • a gooddeed (n) một việc làm tốt, một hành động tốt

Eg: You shouldn’t expect anything in return for your good deeds. (Bạn không nên mong đợi được trả ơn từ việc làm tốt của mình.)

 • indulge their children with (adj) có ích, có lợi cho cái gì
 • predispose (v) làm ai dễ mắc phải cái gì (bệnh tật)

Eg: There are many parenting behaviors that can predispose your child to growing up with personalities disorders. (Có rất nhiều kiểu giáo dục con mà có thể khiến con bạn lớn lên với chứng rối loạn nhân cách.)

 • tooth decay (n) sâu răng
 • obesity (n) béo phì
 • By that I mean: Ý của tôi khi nói vậy là

2. Why do children tend to be happier than adults? 

While grown-ups are usually preoccupied with tons of worried, kids can get carried away easily over things like getting a new toy. Yes, sometimes they could get a little naughty, disobedient and keep pestering, which is a bad habit, but they would find joy again if they’re given just what they want at that moment.

Bản dịch: Tại sao trẻ em có xu hướng hạnh phúc hơn người lớn?

Trả lời: Trong khi người lớn thường bận tâm với vô số lo lắng, thì trẻ em có thể dễ dàng bị cuốn theo và vui mừng vì những thứ như mua một món đồ chơi mới. Vâng, đôi khi họ có thể hơi nghịch ngợm, không vâng lời và cứ làm phiền, đó là một thói quen xấu, nhưng họ sẽ tìm thấy niềm vui trở lại nếu được đáp ứng đúng những gì họ muốn vào lúc đó.)

Các từ mới trong câu trả lời:

 • be preoccupied with (v) bị bận tâm bởi điều gì

Eg: When you get older, your mind is often preoccupied with work and how to deal with your colleagues rather than the daily joy and fulfillment. (Khi bạn già đi, tâm trí của bạn thường bận tâm đến công việc và cách cư xử với đồng nghiệp hơn là niềm vui và sự viên mãn hàng ngày.)

 • get carried away (v) trở nên vô cùng hứng thú, vui thích

Eg: Emma got a bit carried away when describing that World Cup match. (Emma trở nên phấn khích khi mô tả lại trận bóng World Cup đó.)

 • naughty (adj) nghịch ngơm
 • disobedient (adj) không vâng lời
 • pester (v) quấy rầy ai đó liên tục

 

Trên đây là câu trả lời mẫu cho speaking part 3 topic Children được đội ngũ giáo viên IELTSITY biên soạn. Nếu bạn cảm thấy bài viết này hữu ích và muốn xem thêm các bài có nội dung như vậy thì hãy follow chuyên mục Thư viện Ieltsity > Phương pháp hoặc click vào các đường link dưới đây nhé!

Bài viết liên quan