Topic BOOK – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Ebook hay sách giấy? Hôm nay các bạn hãy cùng IELTSITY trả lời các câu hỏi dưới đây bằng các từ vựng band 8+ nhé!

Topic BOOKS

 

1. What is the best age for children to start reading?

I don’t think there’s a specific best age for children to start reading. Ideally, children should start reading as soon as they can read, which could be around the first grade. Parents should encourage this by providing various reading materials, such as comic books or short stories, that match the child’s interests. This early exposure helps foster a love for reading.

Bản dịch:

Tôi không nghĩ có một độ tuổi cụ thể nào là tốt nhất để trẻ bắt đầu đọc sách. Lý tưởng nhất là trẻ nên bắt đầu đọc ngay khi chúng biết đọc, có thể là vào khoảng lớp một. Cha mẹ nên khuyến khích điều này bằng cách cung cấp nhiều tài liệu đọc khác nhau như truyện tranh hoặc truyện ngắn phù hợp với sở thích của trẻ. Việc tiếp xúc sớm này giúp nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • material (n) tài liệu
 • comic book (n) truyện tranh
 • match (v) phù hợp với
 • interest (n) hứng thú, quan tâm
 • exposure (n) sự tiếp xúc

 

2. Which do you prefer, e-books or paper books?

I definitely prefer paper books. There’s something special about holding a physical book and enjoying the fresh smell of newly printed pages. Additionally, reading offline allows for a more focused experience without the distractions of notifications and messages. Being able to immerse myself in an imaginary world without interruptions makes paper books way more appealing to me.

Bản dịch:

Tôi chắc chắn thích sách giấy hơn. Có điều gì đó đặc biệt khi cầm một cuốn sách giấy và tận hưởng mùi thơm tươi mát của những trang giấy mới in. Ngoài ra, đọc ngoại tuyến mang lại trải nghiệm tập trung hơn mà không bị phân tâm bởi các thông báo và tin nhắn. Việc có thể đắm mình trong một thế giới tưởng tượng mà không bị gián đoạn khiến sách giấy trở nên hấp dẫn hơn đối với tôi.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • focused (adj) tập trung
 • distraction (n) sự đánh lạc hướng, thứ làm phân tâm
 • immerse (v) đắm mình trong
 • imaginary (adj) tưởng tượng

 

3. Do you prefer reading newspapers or magazines? (Why?)

It depends, but lately, I find myself reading newspapers more often. I’m particularly interested in current events, such as the conflict between Hamas and Israel, and newspapers provide more comprehensive coverage of these issues. Magazines often focus on entertainment news and celebrity lives, which I find less important compared to staying informed about significant global events.

Bản dịch:

Còn tùy, nhưng gần đây tôi thấy mình đọc báo thường xuyên hơn. Tôi đặc biệt quan tâm đến các sự kiện hiện tại, chẳng hạn như cuộc xung đột giữa Hamas và Israel, và báo chí đưa tin toàn diện hơn về những vấn đề này. Các tạp chí thường tập trung vào tin tức giải trí và cuộc sống của người nổi tiếng, điều mà tôi thấy ít quan trọng hơn so với việc cập nhật thông tin về các sự kiện quan trọng trên toàn cầu.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • comprehensive (adj) toàn diện
 • coverage (n) sự đưa tin
 • celebrity (n) người nổi tiếng
 • global (adj) toàn cầu

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic BOOK đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan