Topic WEATHER – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn thích kiểu thời tiết như thế nào? Hôm nay hãy cùng IELTSITY trả lời các câu hỏi dưới đây bằng các từ vựng band 8+ nhé!

Topic Weather

 

1. What kind of weather do you like most?

I enjoy days with a lot of wind and cool weather, without too much sun. These are the days when I feel comfortable riding my bike around my neighborhood, enjoying the scenery and the people around me, without being bothered by harsh sunlight and scorching heat.

Bản dịch:

Tôi thích những ngày có nhiều gió và thời tiết mát mẻ, không có quá nhiều nắng. Đó là những ngày tôi cảm thấy thoải mái đạp xe quanh khu phố, tận hưởng khung cảnh và con người xung quanh mà không bị làm phiền bởi ánh nắng gay gắt và cái nóng như thiêu đốt.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • neighborhood (n) khu lân cận
 • scenery (n) khung cảnh
 • bother (v) làm phiền
 • scorching (adj) như thiêu đốt

 

2. What’s your favourite season?

My favorite season is winter. I always tell myself and others that it’s easier to put on more clothes to stay warm than to take off clothes to cool down, because once you’ve removed everything, there’s nothing left to take off. In winter, no matter how cold it gets, you can always feel warm with enough clothing, a cozy blanket, or by staying inside. However, in summer, even with minimal clothing, you can still feel unbearably hot, like you’re in a frying pan. So, winter is definitely my favorite season.

Bản dịch:

Mùa yêu thích của tôi là mùa đông. Tôi luôn tự nhủ với bản thân và những người khác rằng mặc nhiều quần áo để giữ ấm sẽ dễ hơn là cởi quần áo để cho nguội, vì một khi cởi bỏ hết thì chẳng còn gì để cởi. Vào mùa đông, dù trời có lạnh đến đâu, bạn luôn có thể cảm thấy ấm áp khi có đủ quần áo, một chiếc chăn ấm hoặc ở trong nhà. Tuy nhiên, vào mùa hè, dù chỉ mặc quần áo tối giản, bạn vẫn có thể cảm thấy nóng bức khó chịu, giống như đang ở trong chảo rán. Vì vậy, mùa đông chắc chắn là mùa yêu thích của tôi.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • cozy (adj) ấm áp
 • minimal (adj) tối giản
 • unbearably (adv) khó chịu
 • frying pan (n) chảo rán

 

3. What kind of weather is typical in your hometown?

In my hometown, Hanoi, summers are typically characterized with long days with the sun shining overhead and little to no rain. When it does rain, it’s usually a thunderstorm. However, after the rain, there are days with no sunlight, just a grey sky and cool winds blowing by. Those are the days I love. So, it’s common to experience these weather patterns in Hanoi.

Bản dịch:

Ở quê tôi, Hà Nội, mùa hè thường có đặc điểm là ngày dài với ánh nắng chói chang và ít mưa. Khi trời mưa thường có giông bão. Tuy nhiên, sau cơn mưa, có những ngày không có ánh nắng, chỉ có bầu trời xám xịt và những cơn gió mát thổi qua. Đó là những ngày tôi yêu. Vì vậy, việc trải nghiệm những kiểu thời tiết này ở Hà Nội là điều bình thường.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • be characterized with (cụm) có đặc điểm là
 • overhead (adv) trên đầu
 • thunderstorm (n) mưa giông
 • weather patterns (n) kiểu thời tiết

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic WEATHER đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan