Topic ART (2) – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có trang trí nhà bằng các bức tranh không? IELTSITY sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi này với các cụm từ band 8+ nhé!

Topic: Art

1. Did you take art lessons in your childhood?

Yes, I took many art lessons in my childhood, but I never felt confident in my drawing abilities. Despite attending classes, I always found it hard to translate my ideas onto paper when drawing. I remember attempting to draw a hen one day in class, but my drawings didn’t resemble the hen one bit. Eventually, I had to copy a girl next to me to hand the final product to the teacher. Nevertheless, I appreciated the opportunity to explore different skills and techniques.

Bản dịch:

Đúng, tôi đã học rất nhiều bài học nghệ thuật khi còn nhỏ, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy tự tin vào khả năng vẽ của mình. Mặc dù đã tham gia lớp học nhưng tôi luôn cảm thấy khó khăn khi chuyển tải ý tưởng của mình ra giấy khi vẽ. Tôi nhớ một ngày nọ tôi đã cố gắng vẽ một con gà mái trong lớp, nhưng những bức vẽ của tôi không giống con gà mái chút nào. Cuối cùng, tôi phải bắt chước một cô gái bên cạnh để đưa sản phẩm cuối cùng cho giáo viên. Tuy nhiên, tôi đánh giá cao cơ hội khám phá các kỹ năng và kỹ thuật khác nhau.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • ability (n) khả năng
  • translate (v) truyền tải
  • attempt to V (v) cố gắng
  • resemble (v) giống

 

2. Are there any paintings on the wall of your home?

Actually, there are no paintings on the walls of my home, only pictures of family. While I admire art, I like to decorate my space with photographs that hold personal significance and memories. Our walls are adorned with framed family photos taken from trips in the past. Each photograph tells a story and adds warmth to our home décor.

Bản dịch:

Thực ra trên tường nhà tôi không có bức tranh nào, chỉ có hình ảnh gia đình. Tuy ngưỡng mộ nghệ thuật, tôi thích trang trí không gian của mình bằng những bức ảnh mang ý nghĩa và kỷ niệm cá nhân hơn. Những bức tường của chúng tôi được trang trí bằng những bức ảnh gia đình được đóng khung chụp từ những chuyến đi trong quá khứ. Mỗi bức ảnh kể một câu chuyện và tăng thêm sự ấm áp cho phong cách trang trí ngôi nhà của chúng ta.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • admire (v) ngưỡng mộ
  • hold (v) có, nắm trong tay
  • personal significance (n) ý nghĩ với cá nhân
  • adorn (v) trang trí

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic ART đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan