Topic WORK – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn thấy công việc hay người mà bạn làm việc cùng thì quan trọng hơn? IELTSITY sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi hóc búa này ngay nhé!

 

Topic WORK

1. Which is more important to you – the people you work with or the work you do?

I’d say the work I do is more important to me than the people I work with. I prioritize the quality and impact of my work since achieving professional milestones would contribute to my career. Even if I have great colleagues, if the work lacks significance or fails to challenge me, I would feel unfulfilled. With that being said, I couldn’t take it if my colleagues crossed my limits though.

Bản dịch:

Tôi sẽ nói rằng công việc tôi làm quan trọng với tôi hơn những người tôi làm việc cùng. Tôi ưu tiên chất lượng và tác động của công việc vì việc đạt được các cột mốc chuyên môn sẽ đóng góp cho sự nghiệp của tôi. Ngay cả khi tôi có những đồng nghiệp tuyệt vời, nếu công việc không có ý nghĩa hoặc không thách thức được tôi, tôi sẽ cảm thấy không thỏa mãn. Tuy là nói vậy, tôi vẫn sẽ không thể chịu đựng được nếu đồng nghiệp của tôi vượt quá giới hạn của tôi.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • milestone (n) cột mốc
  • unfulfilled (adj) không thoả mãn
  • With that being said (cụm) Tuy là nói vậy

 

2. Do you work best in the morning or the afternoon?

Well, I find that my creativity and productivity peak during the nighttime hours. During the night, there are fewer distractions, which allows me to delve into complex tasks without interruptions. I often stay up a bit later than everyone else since the peaceful ambiance of the night can help me produce high-quality work more efficiently.

Bản dịch:

Chà, tôi thấy rằng khả năng sáng tạo và năng suất của tôi đạt đỉnh cao vào những giờ ban đêm. Vào ban đêm, tôi ít bị phân tâm hơn, điều này cho phép tôi đi sâu vào các nhiệm vụ phức tạp mà không bị gián đoạn. Tôi thường thức muộn hơn một chút so với những người khác vì bầu không khí yên bình của buổi đêm có thể giúp tôi làm việc hiệu quả hơn, chất lượng cao hơn.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • peak (v) đạt tới đỉnh điểm
  • delve into (v) đi sâu vào
  • ambiance (n) bầu không khí

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic WORK đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan