Topic WEEKEND – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có thích tới rạp chiếu phim vào cuối tuần không? Cùng chúng mình trả lời câu hỏi này với từ vựng band 8 nhé!

Topic Weekend

 

1. Do you like to go to the cinema/movies at weekends? (Why/Why not?)

Yeah, I enjoy going to the cinema on weekends because it’s a great way to unwind and immerse myself in imaginary stories. Watching movies in theaters is a unique experience that cannot be replicated at home. The big screen, surround sound, and atmosphere help us enjoy the film and take our minds off of work.

Bản dịch:

Vâng, tôi thích đi xem phim vào cuối tuần vì đó là cách tuyệt vời để thư giãn và đắm mình vào những câu chuyện tưởng tượng. Xem phim ở rạp là một trải nghiệm độc đáo không thể lặp lại ở nhà. Màn hình lớn, âm thanh vòm và không khí thực sự giúp chúng ta thưởng thức bộ phim tốt hơn và không nghĩ về công việc.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • unwind (v) thư giản
  • replicate (v) tái tạo lại, sao chép lại
  • surround sound (n; không đếm được) âm thanh vòm
  • take one’s mind off (of) sth (cụm) lấy tâm trí ai khỏi cái gì, không nghĩ về cái gì

 

2. Who do you go with? Alone or with others?

I usually go to the movies with friends or family, but sometimes I also enjoy solo movie outings. While going with others adds to the fun as we can discuss the film afterwards and share our thoughts and opinions, watching a movie alone allows me to fully immerse myself in the story.

Bản dịch:

Tôi thường đi xem phim với bạn bè hoặc gia đình, nhưng đôi khi tôi cũng thích đi xem phim một mình. Mặc dù việc đi cùng những người khác sẽ làm tăng thêm sự thú vị vì chúng tôi có thể thảo luận về bộ phim sau đó và chia sẻ suy nghĩ cũng như ý kiến của mình, nhưng việc xem phim một mình cho phép tôi hoàn toàn đắm mình vào câu chuyện.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • outing (n) một cuộc đi chơi
  • afterwards (adv) sau đó (=later)
  • immerse oneself in (v) đắm mình vào

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic WEEKEND đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan