Topic Pen and Pencil – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn thường dùng bút mực hay bút chì? IELTSITY đã có câu trả lời rồi, cùng luyện tập với chúng mình nhé!

topic pen & Pencil

1. Which one do you often use: pen or pencil?

I often use pens over pencils. One of the reasons for this can be because of their convenience and the sharpness of their lines. Whether jotting down notes or doodling in my sketchbook, I would always reach for a pen more frequently than a pencil. The smooth flow of ink allows me to express myself clearly and precisely and pens also last a lot longer than pencils.

Bản dịch:

Tôi thường sử dụng bút thay vì bút chì. Một trong những lý do cho điều này có thể là do sự tiện lợi và độ sắc nét của đường nét. Cho dù ghi chú hay vẽ nguệch ngoạc vào sổ phác thảo của mình, tôi luôn lấy bút thường xuyên hơn bút chì. Dòng mực mượt mà cho phép tôi thể hiện bản thân một cách rõ ràng và chính xác và chúng cũng tồn tại lâu hơn rất nhiều so với bút chì.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • convenience (n) sự tiện lợi
  • jot down (v) viết, ghi chú
  • doodle (v) vẽ
  • flow (n) dòng chảy
  • ink (n) mực

 

2. When was the last time you bought a pen or pencil?


I bought some gel pens for work about a month ago. They caught my eye with their vibrant colors and silky smooth writing feel. Adding new tools to my stationery store always brings a little excitement, especially when they inspire me to get creative and try out fresh ideas.

Bản dịch:

Tôi đã mua một số bút gel để đi làm khoảng một tháng trước. Chúng thu hút sự chú ý của tôi với màu sắc rực rỡ và cảm giác viết mượt mà. Việc thêm các công cụ mới vào bộ sưu tập đồ văn phòng phẩm của tôi luôn mang lại một chút hứng thú, đặc biệt khi chúng truyền cảm hứng cho tôi sáng tạo và thử những ý tưởng mới.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • vibrant (adj) rực rỡ
  • stationery (n) đồ văn phòng phẩm
  • try out (v) dùng thử

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic PEN AND PENCIL đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan