Topic Street Market – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Chợ và Siêu thị khác nhau thế nào? Có nhiều siêu thị ở Việt Nam không? Cùng IELTSITY trả lời câu hỏi hóc búa này nhé!

Topic Market

1. Are there many supermarkets in your country?

Oh, definitely! We’ve got supermarkets all over the place, you can’t walk a few blocks without bumping into one! We’ve got everything from big chain stores to cozy little markets, catering to whatever you need, whether in the city or the suburbs.

Bản dịch:

Ồ, chắc chắn rồi! Chúng tôi có siêu thị ở khắp mọi nơi, bạn không thể đi bộ vài dãy nhà mà không gặp phải một siêu thị nào! Chúng tôi có mọi thứ từ chuỗi cửa hàng lớn đến những khu chợ nhỏ ấm cúng, phục vụ mọi thứ bạn cần, dù ở thành phố hay ngoại ô.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • block (n) dãy nhà
  • bump into (v) gặp (= come across)
  • chain store (n) chuỗi cửa hàng

 

2. Why do so many people prefer street markets over supermarkets?

I think it’s all about the experience! Lots of people love shopping at street markets because they’re so lively and full of character. You can chat with the vendors, and bargain a bit on prices, and the produce you find there is often fresh and way cheaper than what you’d get in a supermarket.

Bản dịch:

Tôi nghĩ chủ yếu là vì trải nghiệm mua sắm ở đó! Rất nhiều người thích mua sắm ở chợ đường phố vì chúng rất sống động và đầy cá tính. Bạn có thể trò chuyện với những người bán hàng và mặc cả một chút về giá cả, và sản phẩm bạn tìm thấy ở đó thường siêu tươi và rẻ hơn nhiều so với những gì bạn mua trong siêu thị.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • experience (n) trải nghiệm
  • lively (adj) sống động, năng động
  • vendor (n) người bán hàng
  • bargain (v) mặc cả

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic Street Market đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan